– Mọi khuyến mãi sẽ được kiểm duyệt trước khi public trên trang web, vui lòng không spam, không sử dụng nhưng khuyến mãi ảo

– Link khuyến mãi phải dẫn về trang có nội dung hoặc banner thể hiện nội dung của khuyến mãi

– Không được quảng cáo các mặt hàng cấm, các mặt hàng cấm quảng cáo như rượu, thuốc lá, vũ khí….

Những tài khoản vi phạm sẽ bị nhắc nhở 1 lần, nếu vi phạm lại sẽ bị xoá acc vĩnh viễn