– Mọi khuyến mãi sẽ được kiểm duyệt trước khi public trên trang web, vui lòng không spam, không sử dụng nhưng khuyến mãi ảo

– Chọn cửa hàng là Khuyến mãi khác (shop thường xuyên có khuyến mãi, khuyến mãi độc quyền cho thành viên Blog Giảm Giá muốn tạo trang cửa hàng riêng vui lòng liên hệ admin qua trang liên hệ hoặc email contact@bloggiamgia.vn)

– Chọn 1 danh mục phù hợp với cửa hàng hoặc chương trình khuyến mãi

– Mục loại khuyến mãi : Chọn Coupon để nhập mã giảm giá, chọn Deal nếu là chương trình khuyến mãi, hoặc chọn Voucher in giấy nếu là voucher theo mẫu của cửa hàng

– Link khuyến mãi phải dẫn về trang có nội dung hoặc banner thể hiện nội dung của khuyến mãi

– Nội dung chi tiết: ngắn gọn, tập trung nội dung khuyến mãi, không được viết thông tin PR quảng cáo, không để lại email, số điện thoại hay đường dẫn

– Không được quảng cáo các mặt hàng cấm, các mặt hàng cấm quảng cáo như rượu, thuốc lá, vũ khí….

Những tài khoản vi phạm sẽ bị nhắc nhở 1 lần, nếu vi phạm lại sẽ bị xoá acc vĩnh viễn