Tổng hợp khuyến mãi và mã giảm giá khi đặt đồ ăn tại nowfood Shopee. Mã giảm giá nowfood Shopee chỉ áp dụng khi đặt đồ ăn trên ứng dụng Shopee thôi nhé, không sử dụng được khi sử dụng ứng dụng NOW

Giảm 50K
Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee đơn từ 100K ...Chi Tiết
Giảm 35K
Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee đơn từ 70K ...Chi Tiết
Giảm 30K
15h: Đặt đồ nước ShopeeFood trên Shopee đơn từ 30K ...Chi Tiết
Giảm 15K
Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee đơn từ 0Đ ...Chi Tiết
Giảm 20K
Áp dụng khách hàng mới đơn từ 0Đ ...Chi Tiết
Giảm 50K
Ưu đãi thanh toán qua thẻ Mastercard cho khách hàng mới ...Chi Tiết
Freeship 15K
Miễn phí vận chuyển đơn từ 0Đ ...Chi Tiết
Giảm 30K
Nhiều sản phẩm trên Shopeefood đơn 30K ...Chi Tiết
Freeship 15K
Miễn phí vận chuyển đơn từ 0Đ ...Chi Tiết
FREESHIP 15K
Miễn phí vận chuyển đơn từ 0Đ ...Chi Tiết
Giảm 50%
Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee đơn từ 0Đ ...Chi Tiết
FREESHIP 15K
Miễn phí vận chuyển đơn từ 45K ...Chi Tiết
Giảm 70k
Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee đơn từ 200K ...Chi Tiết
Freeship 15K
Miễn phí vận chuyển đơn từ 40K ...Chi Tiết
Giảm 110K
Đặt đồ ăn đơn từ 250K ...Chi Tiết
Giảm 15K
Đặt đồ ăn đơn từ 125K ...Chi Tiết
Giảm 20K
Đặt đồ ăn đơn từ 125K ...Chi Tiết
Giảm 99k
Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee đơn từ 200K ...Chi Tiết
Giảm 50k
Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee đơn từ 100K ...Chi Tiết
Giảm 40k
Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee đơn từ 100K ...Chi Tiết
Giảm 30k
Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee đơn từ 70K ...Chi Tiết
Giảm 20k
Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee đơn từ 50K ...Chi Tiết
Giảm 10k
Đặt đồ ăn qua ShopeeFood trên Shopee đơn từ 20K ...Chi Tiết
Blog Giảm Giá