Tổng hợp khuyến mãi và mã giảm giá khi đặt đồ ăn tại nowfood Shopee. Mã giảm giá nowfood Shopee chỉ áp dụng khi đặt đồ ăn trên ứng dụng Shopee thôi nhé, không sử dụng được khi sử dụng ứng dụng NOW

Giảm 30K
Đặt đồ ăn NowFood Trên Shopee đơn 146K ...Chi Tiết
Giảm 35K
Đặt đồ ăn NowFood Trên Shopee đơn 70K ...Chi Tiết
Giảm 50%
Đặt đồ ăn qua NowFood trên Shopee, max 30K ...Chi Tiết
Giảm 50%
Đặt đồ ăn qua NowFood trên Shopee, max 20K đơn từ 0Đ ...Chi Tiết
Giảm 20K
Đặt đồ ăn qua Nowfood đơn từ 40K ...Chi Tiết
Freeship 15K
Đặt đồ ăn qua NowFood trên Shopee từ 0Đ ...Chi Tiết
Giảm 66K
Đặt đồ ăn qua NowFood trên Shopee đơn từ 132K ...Chi Tiết
Giảm 30K
Đặt đồ ăn qua NowFood trên Shopee đơn từ 90K ...Chi Tiết
Giảm 40K
Đặt đồ ăn qua NowFood trên Shopee đơn từ 125K ...Chi Tiết
Giảm 20K
Đặt đồ ăn qua NowFood trên Shopee đơn từ 60K ...Chi Tiết
Giảm 40K
Đặt đồ ăn qua NowFood trên Shopee đơn 140K ...Chi Tiết
Giảm 25K
Đặt đồ ăn qua NowFood trên Shopee đơn 80K ...Chi Tiết
Giảm 50%
Đặt đồ ăn qua NowFood trên Shopee, max 20K đơn 0Đ ...Chi Tiết
Giảm 20K
Đặt đồ ăn NowFood Thanh toán qua AirPay đơn từ 90K ...Chi Tiết
Giảm 60K
Áp dụng cho khách hàng mới thanh toán Airpay ...Chi Tiết
Freeship
Freeship Xtra khi đặt đồ ăn Nowfood trên Shopee cho đơn từ 40K ...Chi Tiết
Giảm 30K
Đặt đồ ăn NowFood Trên Shopee đơn từ 70K ...Chi Tiết
Giảm 20K
Đặt đồ ăn NowFood Trên Shopee đơn từ 50K ...Chi Tiết
Giảm 10K
Đặt đồ ăn NowFood Trên Shopee đơn từ 20K ...Chi Tiết
Giảm 40K
Đặt đồ ăn NowFood Trên Shopee đơn từ 100K ...Chi Tiết
Giảm 70K
Đặt đồ ăn Nowfood qua Shopee cho đơn từ 200K ...Chi Tiết
Giảm 50K
Đặt đồ ăn Nowfood qua Shopee cho đơn từ 140K ...Chi Tiết
GIảm 10K
Đặt đồ ăn NowFood trên Shopee cho đơn từ 20K ...Chi Tiết
Freeship 3Km
Freeship khi đặt Nowfood trên Shopee đơn từ 40K ...Chi Tiết
Freeship 3Km
Now Freeship 3Km Đặt NowFood tại quán yêu thích thanh toán qua AirPay ...Chi Tiết
FreeShip 3Km
Now Freeship 3Km Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee ...Chi Tiết
Now 25K Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee cho quán đối tác ...Chi Tiết
Giảm 25K
Now 25K Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee thanh toán qua AirPay ...Chi Tiết
Voucher 40K
Now 40K Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee ...Chi Tiết
Giảm 20K
Now 20K Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee ...Chi Tiết
Voucher 60K
Now 50% Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee thanh toán qua AirPay ...Chi Tiết
Blog Giảm Giá