Mã giảm giá Now mới nhất tháng 5/2021

Tổng hợp khuyến mãi và mã giảm giá khi đặt đồ ăn tại nowfood Shopee. Mã giảm giá nowfood Shopee chỉ áp dụng khi đặt đồ ăn trên ứng dụng Shopee thôi nhé, không sử dụng được khi sử dụng ứng dụng NOW

Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 125.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn NowFood trên Shopee
DIHETVIETNAM
COPY MÃ
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 75.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn Nowfoood
DEAL55K
COPY MÃ
Giảm 60K
Giảm tối đa: 60.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho khách hàng mới thanh toán Airpay
NOWNEW
COPY MÃ
Freeship
ĐH tối thiểu: 40.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2021
Ngành hàng: Freeship Xtra khi đặt đồ ăn Nowfood trên Shopee (…chi tiết)
Freeship 3Km
ALLFREE
COPY MÃ
Giảm 30K
Giảm tối đa: 30.000 đ
ĐH tối thiểu: 70.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn NowFood Trên Shopee
DEALXIN30
COPY MÃ
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 50.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn NowFood Trên Shopee
DEALXIN20
COPY MÃ
Giảm 10K
Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 20.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn NowFood Trên Shopee
DEALXIN10
COPY MÃ
Giảm 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 100.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn NowFood Trên Shopee
DEALXIN40
COPY MÃ
Giảm 70K
Giảm tối đa: 70.000 đ
ĐH tối thiểu: 200.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn Nowfood qua Shopee
DEALXIN70
COPY MÃ
Giảm 50K
Giảm tối đa: 50.000 đ
ĐH tối thiểu: 140.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn Nowfood qua Shopee
DEALXIN50
COPY MÃ
GIảm 10K
Giảm tối đa: 10.000 đ
ĐH tối thiểu: 20.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn NowFood trên Shopee
DEALXIN10
COPY MÃ
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 30/05/2021
Ngành hàng: Đặt đồ ăn qua Nowfood
TGIFT50
COPY MÃ
Freeship 3Km
ĐH tối thiểu: 40.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2021
Ngành hàng: khi đặt Nowfood trên Shopee
ALLFREE
COPY MÃ
Freeship 3Km
ĐH tối thiểu: 70.000 đ
Ngày hết hạn: 31/12/2021
Ngành hàng: Đặt NowFood tại quán yêu thích thanh toán qua AirPay
APYEUTHICH
COPY MÃ
FreeShip 3Km
ĐH tối thiểu: 80.000 đ
Ngày hết hạn: 31/12/2021
Ngành hàng: Áp dụng cho quán đối tác khi đặt NowFood qua ứng dụng Shopee
FREESHIP
COPY MÃ
Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 80.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee cho quán đối tác
NOWFOOD
COPY MÃ
Giảm 25K
Giảm tối đa: 25.000 đ
ĐH tối thiểu: 80.000 đ
Ngày hết hạn: 30/06/2021
Ngành hàng: Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee thanh toán qua AirPay
APFREE
COPY MÃ
Voucher 40K
Giảm tối đa: 40.000 đ
ĐH tối thiểu: 0 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2021
Ngành hàng: Khách hàng mới Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee
BANMOI
COPY MÃ
Giảm 20K
Giảm tối đa: 20.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2021
Ngành hàng: Khách hàng mới Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee
CHAOBAN
COPY MÃ
Voucher 60K
Giảm tối đa: 60.000 đ
Ngày hết hạn: 31/05/2021
Ngành hàng: Khách hàng mới Đặt NowFood qua ứng dụng Shopee thanh toán qua AirPay
NOWNEW
COPY MÃ

Blog Giảm Giá