Shopee 11.11: Tiết lộ trước voucher 1.111k, 111K, mã FreeShip đơn 0Đ

Chia sẻ bài viết

Phiêu bạt nửa vòng trái đất và giờ Thầy trò Park hang- seo lại về với dịp Siêu sale Shopee 11.11. Không biết Shopee 11.11 này có gì mà hấp dẫn đến thế, khiến cho ông Park đi nửa vòng trái đất mà phải quay về? Voucher bạt ngàn, Quà Khủng hay là deals khủng giảm sâu nhỉ? Để có thể hiểu rõ hơn về từng chương trình khuyến mãi đưa thầy trò Park về với Shopee. Mời bạn đi tiếp cùng mình ở bài viết dưới đây để cùng nhau khám phá nhé!

?Tiết Lộ Voucher Cực Hot Ngày 11.11

⭐️ 1. Các voucher BẮT BUỘC PHẢI lưu trước trên banner để dùng cho ngày 11/11: 

? 1.1. Link săn deal tiền triệu: https://shp.ee/tub4zip

► Từ 0H ngày 09/11: Lưu trước trên banner mã giảm 1111K đơn từ 4tr toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H – 11/11)

► Từ 0H ngày 09/11: Lưu trước trên banner mã giảm 111K đơn từ 111K toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H – 11/11)

► Từ 0H ngày 10/11: Lưu trước trên banner mã giảm 1111K đơn từ 4tr toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H – 11/11)

► Từ 0H ngày 11/11: Lưu trước trên banner mã giảm 1111K đơn từ 4tr toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 9H – 11/11)

► Từ 0H ngày 11/11: Lưu trước trên banner mã giảm 111K đơn từ 111K toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 9H – 11/11)

► Từ 0H ngày 11/11: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 10% tối đa 111K đơn từ 500K cho hàng Điện Tử Công Nghệ

► Từ 0H ngày 11/11: Lưu trên banner + dùng ngay mã hoàn 7% tối đa 500K đơn từ 300K cho hàng Điện Tử Công Nghệ

► Từ 0H ngày 11/11: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 5% tối đa 1 triệu đơn từ 3 triệu cho hàng Điện Tử Công Nghệ

► Từ 0H ngày 11/11: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 10% tối đa 111K đơn từ 1 triệu cho nhóm 5 ngành tiêu dùng 

► Từ 0H ngày 11/11: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 10% tối đa 40K đơn từ 250K cho nhóm 5 ngành tiêu dùng 

► Từ 0H ngày 11/11: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 8% tối đa 100K đơn từ 500K cho nhóm 5 ngành tiêu dùng 

► Từ 9H ngày 11/11: Lưu trước trên banner mã giảm 111K đơn từ 111K toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 12H – 11/11)

► Từ 9H ngày 11/11: Lưu trên banner + dùng ngay  mã giảm 1111K đơn từ 5 triệu cho Điện Tử

.

?1.2 Link Siêu sale voucher: https://shp.ee/u38jwff

► Từ 0H ngày 09/11: Lưu trước trên banner mã 1111NAFTRA0H giảm 111K đơn từ 111K toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H – 11/11)

► Từ ngày 09/11 (0H, 9H, 12H, 15H, 18H): Lưu trước trên banner mã 1111NAFADO0H giảm 20K đơn từ 20K toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H – 11/11)

► Từ ngày 09/11 (0H, 9H, 12H): Lưu trước trên banner mã 1111NAFGMV0H giảm 10% tối đa 111K đơn từ 500K toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H – 11/11)

► 0H ngày 11/11: Lưu trên banner mã giảm 111K đơn từ 111K toàn sàn Shopee + dùng ngay mã lúc 9H, 12H (dùng ngay lúc 9H – 11/11).

► 9H ngày 11/11: Lưu trên banner mã giảm 111K đơn từ 111K toàn sàn Shopee + dùng ngay mã lúc 9H, 12H (dùng ngay lúc 12H – 11/11).

► 11/11 (lúc 10H, 11H, 16H, 20H) : Lưu trên banner + dùng ngay mã hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K toàn sàn Shopee (đúng giờ load link mã mới xuất hiện).

► 11/11 (lúc 0H, 9H, 12H, 15H) : Lưu trên banner mã giảm 20K đơn từ 20K toàn sàn Shopee + dùng ngay mã lúc 9H, 12H, 15H, 18H (đúng giờ load link mã mới xuất hiện).

► 11/11 (lúc 0H, 9H) : Lưu trên banner mã giảm 10% tối đa 111K đơn từ 500K toàn sàn Shopee + dùng ngay mã lúc 9H, 12H (đúng giờ load link mã mới xuất hiện).

.

?1.3. Link Đón chờ siêu sale: https://shp.ee/e273mzx

Từ 21h tối 10/10 vào link lưu trước các mã 15% trên banner để sử dụng lúc 0h ngày 11/11:

► 21h: Lưu trước trên banner mã 21HVCD51K giảm 15% tối đa 51K toàn sàn Shopee

► 21h30: Lưu trước mã 21H30VCD111K giảm 15% tối đa 111k đơn từ 150K toàn sàn Shopee

► 22h: Lưu trước trên banner mã 22HVCD211K giảm 15% tối đa 211K đơn từ 500K toàn sàn Shopee

► 22h30: Lưu trước trên banner mã 22H30VCD211K hoàn 15% tối đa 211K đơn từ 500K toàn sàn Shopee

► 23h: Lưu trước trên banner trên banner mã 23HVCD311K hoàn 15% tối đa 311K đơn từ 1tr toàn sàn Shopee

► 23h30: Lưu trước trên banner mã 23H30VCD411K hoàn 15% tối đa 411K đơn từ 2tr toàn sàn Shopee

.

⭐️ 2. Khung giờ săn sale: https://shp.ee/nqpnsst 

► 0h: 11HOAN1111K0H hoàn 1tr111 đơn từ 5tr toàn sàn Shopee. List sp áp mã: https://shp.ee/6jhyjcf  

► 9h: 11HOAN111K9H hoàn 50% tối đa 111K đơn từ 0Đ toàn sàn Shopee. List sp áp mã: https://shp.ee/f8yg5kf  

► 12h: 11HOAN111K12H hoàn 50% tối đa 111K đơn từ 0Đ toàn sàn Shopee. List sp áp mã: https://shp.ee/swe2qef 

► 15h: 11HOAN111K15H hoàn 50% tối đa 111K đơn từ 0Đ toàn sàn Shopee. List sp áp mã: https://shp.ee/65yagcf  

► 18h: 11HOAN111K18H hoàn 50% tối đa 111K đơn từ 0Đ toàn sàn Shopee. List sp áp mã: https://shp.ee/2buw44f  

► 21h: 11HOAN111K21H hoàn 50% tối đa 111K đơn từ 0Đ toàn sàn Shopee. List sp áp mã: https://shp.ee/gj5ghwf  

.

?Mã bất ngờ với số lượng mã lớn trong ngày 11.11:

► 10h: 11VCDHOAN111K hoàn 111K đơn từ 500K toàn sàn Shopee. List sp áp mã: https://shp.ee/ibidnsf  

► 12h: Mã bất ngờ

► 16h: 11VCDHOAN30K hoàn 30K đơn từ 0Đ toàn sàn Shopee. List sp áp mã: https://shp.ee/4sdmjkf 

.

⭐️ 3. Siêu Sale 11.11: http://go.bgg.zone/Hn4C5 

⚠️ Lưu ý: Nhiều mã Shopee sẽ chia làm 2 và lọc theo tài khoản (lọc user) chỉ khác nhau ký tự cuối 0 hoặc 1. Bạn bấm vào list sản phẩm áp dụng của mã đuôi 0 hoặc 1. Nếu báo: “Rất tiếc! Bạn chưa đạt đủ điều kiện để sử dụng voucher này” nghĩa là bạn không dùng được mã đuôi đó mà sẽ dùng được mã còn lại nhé!

?List sản phẩm áp dụng được mã đuôi 0: http://go.bgg.zone/yx2s9  

?List sản phẩm áp dụng được mã đuôi 1: http://go.bgg.zone/YoNut 

.

? 3.1. Mã giảm 7% tối đa 70K đơn từ 500K toàn sàn Shopee:

► 0h: 11GIAM70K0H0 hoặc 11GIAM70K0H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 9h: 11GIAM70K9H0 hoặc 11GIAM70K9H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 12h: 11GIAM70K12H0 hoặc 11GIAM70K12H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 15h: 11GIAM70K15H0 hoặc 11GIAM70K15H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 18h: 11GIAM70K18H0 hoặc 11GIAM70K18H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 21h: 11GIAM70K21H0 hoặc 11GIAM70K21H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

.

? 3.2. Mã hoàn 20K đơn từ 50K toàn sàn Shopee: 

► 0h: 11HOAN20K0H0 hoặc 11HOAN20K0H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 9h: 11HOAN20K9H0 hoặc 11HOAN20K9H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 12h: 11HOAN20K12H0 hoặc 11HOAN20K12H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 15h: 11HOAN20K15H0 hoặc 11HOAN20K15H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 18h: 11HOAN20K18H0 hoặc 11HOAN20K18H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 21h: 11HOAN20K21H0 hoặc 11HOAN20K21H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

.

? 3.3. Mã giảm 10% tối đa 50K đơn từ 250K cho sp Mall:

► 0h: 11MALL50K0H0 hoặc 11MALL50K0H1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (Mall)

► 9h: 11MALL50K9H0 hoặc 11MALL50K9H1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (Mall)

► 12h: 11MALL50K12H0 hoặc 11MALL50K12H1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (Mall)

► 15h: 11MALL50K15H0 hoặc 11MALL50K15H1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (Mall)

► 18h: 11MALL50K18H0 hoặc 11MALL50K18H1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (Mall)

► 21h: 11MALL50K21H0 hoặc 11MALL50K21H1 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 250k (Mall)

.

? 3.4. Mã áp dụng cho một số sản phẩm:

AFF0511MASS giảm 20k đơn từ 99k. List sản phẩm áp mã: http://go.bgg.zone/W55x 

AFF11MALL20K giảm 20k đơn từ 99k. List sản phẩm áp mã: http://go.bgg.zone/wxgE 

AFF11MALL25K giảm 25k đơn từ 99k. List sản phẩm áp mã: http://go.bgg.zone/yOBVP 

AFF11MALL30K giảm 30k đơn từ 99k. List sản phẩm áp mã: http://go.bgg.zone/MkbHmq 

AFF0511POST giảm 22k đơn từ 99k. List sản phẩm áp mã: http://go.bgg.zone/4BEE 

AFF0511ADS giảm 25k đơn từ 99k. List sản phẩm áp mã: http://go.bgg.zone/izs6w 

AFFCB0511ADS   hoàn 50% tối đa 30k đơn từ 50k. List sản phẩm áp mã: http://go.bgg.zone/QKL8O 

.

⭐️ 4. Shopee Hoàn Xu: https://shp.ee/venmaqp

? Lưu tại banner https://shp.ee/venmaqp#voucher + dùng ngay các mã hoàn xu dưới đây:

► 0h: Lưu tại banner mã hoàn 50% tối đa 111K đơn từ 0đ.

► 0h: Lưu tại banner mã hoàn 20% tối đa 50K đơn từ 0đ.

.

⭐️ 5. Mã Hot Các Ngành Hàng: 

? Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 111K đơn từ 111K các khung giờ 0H, 9H, 12H, 18H cho các nhóm ngành hàng Điện Tử, Tiêu Dùng, Thời Trang, Đời Sống:

? Link lưu mã 1: https://shp.ee/vayrnyp 

? Link lưu mã 2: https://shp.ee/yz6952p

⚠️ Hiện list sản phẩm đang bị lỗi bạn vào link chọn sản phẩm thuộc ngành hàng tương ứng các khung giờ mới áp được mã nhé!

.

► 0h: Lưu tại banner (2 link ở trên) + dùng ngay mã giảm 111K đơn từ 111K cho ngành Điện Tử Công Nghệ. List sản phẩm áp mã: http://go.bgg.zone/KDgx2 

► 9h: Lưu tại banner (2 link ở trên) + dùng ngay mã giảm 111K đơn từ 111K cho nhóm 5 ngành Tiêu Dùng. List sản phẩm áp mã: http://go.bgg.zone/FNRov 

► 12h: Lưu tại banner (2 link ở trên) + dùng ngay mã giảm 111K đơn từ 111K cho nhóm 9 ngành Thời Trang. List sản phẩm áp mã: http://go.bgg.zone/sTqU 

► 18h: Lưu tại banner (2 link ở trên) + dùng ngay mã giảm 111K đơn từ 111K cho nhóm 4 ngành Đời Sống. List sản phẩm áp mã: http://go.bgg.zone/HSC9 

.

? 5.1. Mã Hot Ngành Hàng 2:

? Lưu trên banner này http://go.bgg.zone/lPYzql + dùng ngay mã hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K các khung giờ 0H, 9H, 12H, 18H cho các nhóm ngành hàng Điện Tử, Tiêu Dùng, Thời Trang, Đời Sống:

► 0h: Lưu tại banner + dùng ngay mã hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K cho ngành Điện Tử Công Nghệ. List sản phẩm áp mã: http://go.bgg.zone/iquo5 

► 9h: Lưu tại banner + dùng ngay  hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K cho nhóm 5 ngành Tiêu Dùng. List sản phẩm áp mã: http://go.bgg.zone/YXeIB 

► 12h: Lưu tại banner + dùng ngay mã hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K cho nhóm 9 ngành Thời Trang. List sản phẩm áp mã: http://go.bgg.zone/WI3L6 

► 18h: Lưu tại banner + dùng ngay mã hoàn 50% tối đa 30K đơn từ 50K cho nhóm 4 ngành Đời Sống. List sản phẩm áp mã: http://go.bgg.zone/YUsSL9 

.

? Cách kiểm tra sản phẩm thuộc ngành hàng nào trên Shopee: https://bit.ly/3iXgqsv  

? Hướng dẫn săn mã lưu banner sao cho nhanh, bạn xem tại đây

.

⭐️ 6. Hàng Hiệu Giảm 50%  – Trăm Tỷ Ưu Đãi: http://go.bgg.zone/9UwI  

Săn mã giảm 50% lúc 0H (back thêm lượt dùng lúc 9H, 12H, 15H, 18H, 21H). Mã phải lưu tại banner + dùng ngay kẻo hết lượt (chờ cập nhật)

.

⭐️ 7. Ưu đãi thanh toán bằng ví ShopeePay: http://go.bgg.zone/mThndE 

SPPNOV1121A giảm 10K đơn từ 0Đ

SPPNOV1121A giảm 10K đơn từ 0Đ

SPPNOV210KN giảm 10K đơn từ 0Đ

SPPNOV1121N giảm 10K đơn từ 0Đ

SPPNOV215KALL giảm 10% tối đa 15K đơn từu 0Đ

SPPNOV250K giảm 5% tối đa 50K đơn từ 100k

SPPNOV2FSSA giảm 10% tối đa 15K đơn từ 0Đ cho sp freeshipxtra

► ​​SPPNOV2FSSN giảm 10% tối đa 15K đơn từ 0Đ cho sp freeshipxtra

► 10h: SPPNOV112110HA giảm 20% tối đa 20K đơn từ 0Đ toàn sàn Shopee thanh toán qua Shopeepay. List sản phẩm áp mã: http://go.bgg.zone/3CebI 

► 12h: SPPNOV112112H giảm 50% tối đa 111K đơn từ 0Đ toàn sàn Shopee thanh toán qua Shopeepay. List sản phẩm áp mã: http://go.bgg.zone/ZR5s 

► 16h: SPPNOV112116HA giảm 20% tối đa 20K đơn từ 0Đ toàn sàn Shopee thanh toán qua Shopeepay. List sản phẩm áp mã: http://go.bgg.zone/D7yh

.

⭐️ 8. Nhóm Điện tử công nghệ: https://shp.ee/6w8xznp 

► 0h: 11ELSALE (lọc user) hoàn 7% tối đa 500k đơn từ 300k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 21h). List sản phẩm áp mã: https://shp.ee/x6tvw8x 

► 0h: 11ELSALE1 (lọc user) hoàn 7% tối đa 500k đơn từ 300k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 21h). List sản phẩm áp mã: https://shp.ee/7cxp7nx 

.

? 8.1. Công Nghệ Mall: http://go.bgg.zone/cc0DQ  

ELMALL300K giảm 5%, max 300k từ 500k

ELMALL1TR giảm 5%, max 1m từ 3m

► Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

.

⭐️ 9. Nhóm các ngành Thời trang: https://shp.ee/hvpxx6x 

► 0h: 11FASHIONSALE1 giảm 10k đơn từ 50k. List sản phẩm áp mã: https://shp.ee/ebthi5x 

► 0h: 11FASHIONSALE (lọc user) hoàn 10% tối đa 30k đơn từ 99k (thêm lượt lúc 9h, 12h,21h). List sản phẩm áp mã: https://shp.ee/uddpdkx

► Lưu voucher từ các thương hiệu, shop bán hàng

.

? Săn deal 11K các khung giờ lúc 0H, 12H, 15H, 18H:

► 0h: GU11K1 (mã shopee) giảm 78K còn 11K cho Áo thun nữ Gumac: https://shp.ee/nxb9mbx 

► 0h: THE1CT11 (mã shop) giảm 54K còn 11K cho Quần đùi nam: https://shp.ee/hcfamjx

► 0h: LILYHOT11 (mã shop) giảm 158K còn 11K cho Kính râm nam nữ LILYEYEWEAR: https://shp.ee/jrmq87x 

.

?Săn mã 200K từ các thương hiệu thời trang các khung giờ 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H:

► 0h: GUMACHUT1 (mã shop) giảm 200K đơn từ 200K cho các sản phẩm của Gumac: https://shp.ee/ikjatrx 

► 0h: THOIVEST (mã shop) giảm 200K đơn từ 699K cho các sản phẩm thời trang nam Bilixury: https://shp.ee/ad7yv4x 

.

?9.1. Thời Trang Mall: http://go.bgg.zone/0Iyl  

► Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

► Săn deal đồng giá 10k, x9k các khung giờ.

.

?9.2. Voucher Thời Trang: http://go.bgg.zone/jWjpk  

► Voucher từ các shop bán.

.

⭐️ 10. Nhóm 5 ngành Tiêu dùng : http://go.bgg.zone/OMhZdR  

(Gồm: Sức khỏe sắc đẹp, Bách hóa online, Mẹ bé, Giặt giũ, Thú cưng)

► 0h: 11FMCGSALE (lọc user) giảm 8% tối đa 100k đơn từ 500k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 21h). List sản phẩm áp mã: https://shp.ee/34ntiwx 

► 0h: 11FMCGSALE1 (lọc user) giảm 10% tối đa 40k đơn từ 250k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 21h). List sản phẩm áp mã: https://shp.ee/44qw34x 

► Vào link lưu thêm mã cho 5 ngành Tiêu Dùng

► Lưu voucher từ các thương hiệu, shop bán hàng

.

?Săn quà tặng 1K các khung giờ 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H:

►0h: SHOPORK11 (mã shop) giảm 98K còn 1K cho Sữa Rửa Mặt Trắng Da Oriskin: https://shp.ee/ycr24hx 

►0h: GOODSOC1K (mã shop) giảm 146K còn 1K cho Bình Silicon Đa Năng: https://shp.ee/f36k75x 

►0h: DRSA05GR (mã shop) giảm 98K còn 1K cho Nhụy Hoa Nghệ Tây BAHRAMAN: https://shp.ee/jhemjxx 

►0h: QIBE999A (mã shop) giảm 78K còn 1K cho Son kem lì QIBEST 2.5g: https://shp.ee/2p3ivdx 

►0h: KORE1K (mã shop) giảm 169K còn 1K cho Dầu tẩy trang Cosrx: https://shp.ee/uy5ea3x 

►0h: LOREMCL1K (mã shop) giảm 298K còn 1K cho Bộ kem chống nắng  L’Oreal Paris: https://shp.ee/x45fhrx 

.

?10.1. Từ Shopeemart: https://shp.ee/ftskrsx 

FMCGMALL giảm 8% tối đa 40k đơn từ 250k 

FMCGHOT giảm 10% tối đa 80k đơn từ 400k

FMCG100K giảm 100k đơn từ 1tr

► Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

.

? 10.2. Sức Khỏe Sắc Đẹp: http://go.bgg.zone/nFHX0 

► Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

► Deal đồng giá 1k – 111K

► Mua 1 tặng 1

► Săn voucher 111K

.

? 10.3. Beauty Club: http://go.bgg.zone/XjO7tJ 

COSBEAUTY50K giảm 6% tối đa 50k đơn từ 250k

► Săn ưu đãi từ các thương hiệu

.

? 10.4. Mẹ bé – Mum Club: http://go.bgg.zone/LoIP 

FMCGMEXAUGMKB hoàn 10% max 60k đơn từ 599k

FMCGMEXAUGTK hoàn 30k đơn từ 199k

► Voucher ưu đãi từ các thương hiệu.

.

⭐️ 11. Nhóm 4 ngành Đời sống : https://c.bgg.zone/moGp3E  

( Gồm: Nhà cửa đời sống, Xe & phụ kiện, Đồ chơi, Nhà sách online)

► 0h: 11LIFESALE (lọc user) giảm 10% tối đa 100k đơn từ 99k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 21h). List sản phẩm áp mã: http://go.bgg.zone/5Varx 

LIFEB1111 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 99k

LIFET1111 giảm 10% tối đa 50k đơn từ 150k

LIFET11 giảm 8% tối đa 50k đơn từ 150k

LIFEHL1111 giảm 10% tối đa 80k đơn từ 250k

LIFEHL11 giảm 8% tối đa 100k đơn từ 250k

Quà tặng 0đ từ các shop bán.

Săn deal đồng giá 1k, x9k

.

? 11.1. Book Club: https://bgg.zone/zw4d 

LIFESBCWG11 giảm 8% tối đa 30k đơn từ 200k

LIFESBC11 giảm 10k đơn từ 100k

► Lưu mã từ shop

.

⭐️ 12. Hàng quốc tế: http://go.bgg.zone/G3qe4  

► 0h: 11CBSALE giảm 12% tối đa 100K đơn từ 150K (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: http://go.bgg.zone/ILMbQ 

► Vào link lưu thêm mã cho Hàng quốc tế

► Lưu voucher từ các thương hiệu, shop bán hàng

.

⭐️ 13. Nạp thẻ điện thoại: https://shp.ee/pbedxkp 

► 0h: Săn nạp thẻ trực tiếp 50K giá chỉ 1K (4 nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobile)

SPPDT11 giảm 5% tối đa 5k đơn từ 40k

? Mẹo dùng Auto Click săn thẻ điện thoại cực nhanh xem ở đây: https://bloggiamgia.vn/san-the-dien-thoai-1k-shopee 

.

⭐️ 14. Thanh toán hóa đơn: https://shp.ee/pbedxkp 

SPPHD1111 hoàn 3% tối đa 20k

SPPHDNW1111 hoàn 4% tối đa 20k đơn từ 0đ

SPPBAY11 giảm 5% tối đa 100k đơn từ 0đ (Vé máy bay)

► 9h, 12h, 15h, 18h, 21h: Lưu tại banner https://shp.ee/pbedxkp  mã giảm 50% tối đa 111K đơn từ 0Đ cho thanh toán hóa đơn. Mã lưu được là của bạn.

.

⭐️15. Shop Lên Sàn Mới: http://go.bgg.zone/VIeg  

LT50 giảm 7% tối đa 50k đơn từ 250k

LT150 giảm 7% tối đa 150k đơn từ 699k

INCU50 giảm 7% tối đa 50k đơn từ 250k

INCU150 giảm 7% tối đa 150k đơn từ 699k

INCU500 giảm 7% tối đa 500k đơn từ 2.990k

► Voucher ưu đãi từ các shop bán.

.

⏳ Mã vẫn đang cập nhật liên tục nên bạn thường xuyên vào theo dõi bài viết nhé! Riêng mã hot các khung giờ trong ngày 11.11 sẽ được cập nhật tại trang chính: https://bloggiamgia.vn/ma-giam-gia/shopee/

back to menu ↑

Xí Voucher khủng dùng ngày 11.11

Link Siêu sale voucher – Săn voucher ngập tràn

Siêu sale voucher là một trong những link chứa nhiều voucher cực kỳ hấp dẫn trong đợt sael 11.11 này của Shopee.

?Link Siêu sale voucher tại đây: https://shp.ee/u38jwff

Tuy nhiên, các mã giảm giá trong link này bắt buộc bạn phải lưu trên banner thì mới dùng được.

Chi tiết về giá trị voucher, thời gian có thể lưu mã trên banner và thời gian có mã có hiệu lực sử dụng được tổng hợp ở bảng bên dưới:

Mã giảm giá Shopee 11.11

Link săn deal tiền triệu

Cũng như link Siêu sale voucher, link săn deal tiền triệu cũng bắt buộc bạn phải lưu mã trên banner mới dùng được.

Có rất nhiều mã 111K, 1111K áp toàn sàn Shopee và các ngành hàng được tung ra trong link này.

?Link săn deal tiền triệu tại đây: https://shp.ee/tub4zip

Chi tiết về các voucher, thời gian sưu tầm, thời gian có hiệu lực sử dụng tương ứng được tổng hợp ở bảng bên dưới:

Mã giảm giá Shopee 11.11

Cơn Mưa Voucher

Bắt đầu từ ngày 04-10/11 bạn đã có cơ hội để thu thập được rất nhiều voucher hot rồi. Tuy nhiên những voucher săn được sớm này chỉ được dùng duy nhất vào ngày 11.11. Cụ thể thời gian kèm theo voucher mà bạn có thể lưu sớm gồm:Shopee 4

 • 04.11: Voucher thương hiệu + Mã Freeship 0Đ
 • 05.11: Voucher toàn sàn + Thời trang giảm 25K
 • 06.11: Voucher đời sống + Hoàn xu Xtra giảm 25K
 • 07.11: Voucher quốc tế + ShopeePay giảm 25K
 • 08.11: Siêu voucher toàn sàn + Tiêu dùng giảm 100K
 • 09.11: Siêu voucher Mall + Điện tử giảm 1 triệu đồng
 • 10.11: Voucher hội tụ, tất cả siêu voucher

Những voucher này bạn phải lưu trên banner mới dùng được.

Và Link để lưu đây nha bạn: https://bgg.zone/GUayZM2h01

Làm thế nào để săn được những voucher này?

Để săn được loại mã này bạn hãy thực hiện như sau:

 • Bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng đó là canh đúng giờ voucher lên >> Vào để lưu trên banner.
 • Bắt đầu từ ngày 04-10/ 11 bạn đã có thể lưu được những voucher bên trên rồi. Tuy nhiên lưu xong bạn cũng chỉ có thể chờ đúng 0H ngày 11.11 mới dùng được. Bởi vậy theo kinh nghiệm của mình khi lưu trên banner xong việc bạn cần làm là nhanh chóng chọn sản phẩm muốn mua >> cho vào giỏ hàng >> chuẩn bị đầy đủ và chờ sẵn ở bước Đặt hàng cuối cùng.
 • Chờ đến đúng 0H ngày 11.11 thì nhanh chóng chọn sử dụng voucher đã lưu trước này.
 • Nếu bạn vẫn cảm thấy khó hiểu thì hãy đọc bài hướng dẫn săn mã banner Shopee này của mình ngay đi nha.
back to menu ↑

Săn voucher trước giờ G

Shopee 5

Bắt đầu từ 21H duy nhất ngày 10.11 đến với Shopee bạn sẽ có ngay cơ hội để săn được voucher trước giờ G rồi. Voucher trước giờ G sẽ được mở mới mỗi 30 phút. Cụ thể khung giờ mở mới đi kèm với voucher như sau:

 • 21H: Voucher 51K
 • 21H30: Voucher 111K
 • 22H: Voucher 211K
 • 22H30: Voucher 211K
 • 23H: Voucher 311K
 • 23H30: Voucher 411K

Lưu ý: Những voucher này bạn cũng bắt buộc phải lưu trên banner thì mới dùng được nha. Cách săn mã banner Shopee thì mình nói ở trên rồi đó.

Link để lưu đây nha bạn: https://bgg.zone/ugGsdY

back to menu ↑

Voucher không thể bỏ lỡ dịp Shopee 11.11

Bắt đầu từ 00H00 ngày 11/11 đến với Shopee bạn sẽ có thêm cơ hội để săn được những Voucher ngon không tưởng. Cụ thể những voucher ngon mà bạn có thể săn được kèm theo khung giờ săn như sau:

 • 00H00: Săn voucher hủy diệt lên đến 1Tr111K + Săn voucher iPhone lên đến 1 triệu đồng
 • 9H – 10H – 12H – 15H – 18H – 21H: Săn voucher đến 111K
 • 16H: Săn voucher 30K

Shopee 6

Theo như những dịp sale trước những loại voucher này sẽ là dạng mã nhập tay. Cụ thể bạn không cần phải lưu mã này trên banner, thay vào đó bạn sẽ phải nhập ký tự mã vào ô Shopee Voucher để áp dụng mã luôn. Mã nhập tay thì bạn nên sử dụng Auto Click để săn cho dễ nha bạn! Để học được cách sử dụng Auto Click để săn mã Shopee bạn hãy đọc bài viết này.

Điều quan trọng khi săn mã nhập tay trên Shopee là bạn phải biết trước ký tự mã. Và cách đơn giản nhất để biết trước ký tự mã là hãy theo dõi các kênh mạng xã hội của mình. Mình sẽ tiết lộ trước ký tự mã trước giờ mã có hiệu lực tầm 20 phút cho bạn chuẩn bị.

Các kênh mạng xã hội của mình gồm:

Mã giảm giá từ đối tác

Trong đợt sale 11.11 này, các đối tác của Shopee được cho voucher 111K đơn từ 111K áp dụng cho các ngành hàng vào các khung giờ tương ứng trong ngày 11.11.

Tuy nhiên, các mã này cũng bắt buộc phải lưu trên banner + dùng ngay.

? Link lưu mã 1: https://shp.ee/yz6952p
? Link lưu mã 2: https://shp.ee/vayrnyp

Vào ngày 11/11 bạn vào 2 link trên để lưu mã trên banner + dùng ngay cho các ngành hàng. Cụ thể:

► 0h: Lưu tại banner (2 link ở trên) + dùng ngay mã giảm 100K đơn từ 100K cho ngành Điện Tử Công Nghệ

► 9h: Lưu tại banner (2 link ở trên) + dùng ngay mã giảm 100K đơn từ 100K cho nhóm 5 ngành Tiêu Dùng

► 12h: Lưu tại banner (2 link ở trên) + dùng ngay mã giảm 100K đơn từ 100K cho nhóm 9 ngành Thời Trang

► 18h: Lưu tại banner (2 link ở trên) + dùng ngay mã giảm 100K đơn từ 100K cho nhóm 4 ngành Đời Sống

Mã giảm giá Shopee 11.11

? Cách kiểm tra sản phẩm thuộc ngành hàng nào trên Shopee: https://bit.ly/3iXgqsv 

? Hướng dẫn săn mã lưu banner sao cho nhanh, bạn xem tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=4bG_LJGzsHQ

back to menu ↑

Bảng tin Freeship dịp Shopee 11.11

Mã Freeship đã không còn xa lạ trong các dịp sale lớn trên Shopee. Tuy nhiên duy nhất vào ngày 11/11 này thì số lượng mã Freeship cho đơn 0Đ sẽ lên đến cả triệu mã. Và số khung giờ để săn mã lại lên đến tận 6 khung giờ luôn nè. Cụ thể 6 khung giờ đó gồm: 0H –  9H – 12H – 15H – 18H –  21H. Và tất nhiên mã Freeship ở dịp 11/11 này cũng giảm hẳn 15K, hơn ngày thường tận 5K bạn nhé!

Shopee 2

Link để lưu mã FreeShip đơn 0Đ đây nha bạn: http://go.bgg.zone/gxsdgH

Cách săn mã Freeship này như sau:

 • Muốn dùng được mã Freeship bạn bắt buộc phải lưu mã trên banner.
 • Số lượng mã tuy nhiều, nhưng săn xong bạn nên dùng ngay trong khoảng 15 phút quay đầu thôi. Bởi vào những dịp sale lớn như thế này số lượng người vào săn sẽ lớn không tưởng luôn đó.
 • Nếu không có nhiều thời gian để săn mã, canh giờ thì bạn cứ yên tâm. Vì lần sale lớn nào Shopee cũng tự động cho vào kho voucher của bạn khá nhiều mã FreeShip đó. Bạn có thể vào Kho voucher của mình để kiểm tra nhé!
back to menu ↑

Mở quà Shopee – Trúng căn hộ 1,5 Tỷ

Mở quà trúng căn hộ 1,5 tỷ là một trong những mini game hấp dẫn nhất hiện nay trên Shopee. Mini game này còn được gọi với cái tên là Game Quà Tặng. Vào những dịp bình thường, chơi game này bạn sẽ có cơ hội để trúng được các phần quà như: Shopee xu, mã voucher mua sắm trên Shopee. Tuy nhiên vào dịp 11/11 này tham gia trò chơi này bạn sẽ có cơ hội để trúng được phần quà là một căn hộ có giá trị lên đến 1,5 tỷ đồng đó nhé.

Shopee 1

Thời gian diễn ra chương trình, cùng cách chơi như sau:

 • Chương trình này diễn ra từ ngày 20.10 đến ngày 11.11
 • Cách chơi trò chơi này thì rất đơn giản! Bạn chỉ cần đăng nhập vào APP Shopee mỗi giờ sau đó vào game để mở quà thôi!
 • Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, người chơi sẽ được tặng 02 lượt chơi miễn phí cho lần đầu tiên khi đăng nhập game Quà Tặng Shopee. Sau mỗi 01 tiếng, người chơi sẽ nhận được 01 lượt miễn phí và lượt miễn phí không thể cộng dồn quá 02 lượt chơi tại 01 thời điểm.
 • Giải thưởng cao nhất là một căn hộ trị giá 1.5 tỷ đồng sẽ được công bố kết quả vào buổi Livestream của Shopee lúc 19h40 ngày 11.11 nha bạn!

Bạn có thể Click vào đây để tham gia vào game mở quà Shopee nhé.

back to menu ↑

11 tỷ xu đang chờ bạn!

Shopee 3

Hot nhất 11.11 trên Shopee đó là chương trình Sale siêu đã, sale lên đến 11 Tỷ Xu voucher. Và 11 tỷ xu này sẽ được phân bố như sau:

back to menu ↑

Khung giờ săn Sale

Săn Sale thì khung giờ săn là điều quan trọng nhất. Vậy khung giờ quan trọng để săn được deal ngon trong dịp Shopee 11.11 là gì? Cùng mình khám phá nhé:

6 khung giờ vàng

Shopee 8

6 khung giờ vàng đi kèm với deal ngon như sau:

 • 00H00: Sale khủng nhất ngày, voucher hủy diệt lên đến 1Tr111K
 • 9H: Siêu sale hàng hiệu, mua iPhone trả góp lãi suất 0%
 • 12H: Nửa ngày sale nữa giá Voucher – 50%
 • 15H: Giờ vàng hàng quốc tế
 • 18H: Đổi quà khủng, săn deal hot
 • 21H: Sale hot đồng giá, săn deal 0Đ

Deal chớp nhoáng

Shopee 9

Rất nhiều sản phẩm đến từ thường hiệu lớn sẽ được giảm cực sâu trong dịp Shopee 11.11 lần này. Độ sâu của mức giảm lên tới 50% luôn nè. Cụ thể khung giờ kèm theo deal chớp nhoáng giảm sâu như sau:

 • 0H: APPLE IPhon 13 Pro MAX 256GB. Giá gốc 37.990K giảm chỉ còn 33.990K. Link sản phẩm.
 • 9H: Sữa chống nắng ANESSA PE RFECT UV. Giá gốc 685K giảm chỉ còn 445K. Link sản phẩm.
 • 12H: Giày thể thao nữ FILA giá gốc 1.995K giảm chỉ còn 599K.
 • 15H: Son kem PERFECT DIARY giá gốc 304K giảm chỉ còn 70K. Link sản phẩm.
 • 18H: Máy rửa mặt FOREO LUNA MINI 3 giá gốc 3.500K giảm chỉ còn 2.345K. Link sản phẩm.
 • 21H: Kem chống nắng L’OREAL PARIS UV giá gốc 148K giảm chỉ còn 111K. Link sản phẩm.

Shop Xịn giảm sâu

Shopee 7

Bắt đầu từ 0H – 12H duy nhất ngày 11.11 rất nhiều thương hiệu lớn sẽ đồng loạt giảm sâu. Sâu đến 50% luôn nhé. Cụ thể khung giờ đi kèm với những thương hiệu giảm như sau:

Từ 0H- 2H:

Từ 9H- 12H: 

back to menu ↑

Ưu đãi khủng từ Shopee PREMIUM

Shopee 10

Duy nhất vào 0H00 ngày 11.11 đến với đến với Shopee Premium ngoài việc mua được rất nhiều sản phẩm chính hãng với mức giá giảm sâu, bạn còn có thêm cơ hội để mua 1 được tặng 1 nữa đó. Cụ thể những thương hiệu đi kèm với sản phẩm mua 1 được tặng 1 gồm:

back to menu ↑

Ăn mừng đại lễ độc thân – Mua 1 tặng 1

Shopee 11

Độc thân lại còn được ăn mừng, ăn mừng lại mừng theo kiểu mua 1 tặng 1 thì có chết không chứ! Thế này thì nhận kiếp độc thân trọn đời thôi. Cụ thể duy nhất vào ngày 11.11 anh chị em độc thân nhớ để ý những sản phẩm kèm theo khung giờ dưới đây để mua và được tặng quà nè:

back to menu ↑

Siêu Sale thương hiệu

Shopee 12

Cũng trong duy nhất ngày 11.11 rất nhiều thương hiệu nổi tiếng khác sẽ bày bán một số sản phẩm của họ với mức giá siêu rẻ. Không chỉ mua được sản phẩm với mức giá rẻ mà bạn còn có cơ hội để mua thêm 1 sản phẩm đi kèm với mức giá 0Đ nữa đó. Cụ thể thương hiệu đi kèm với sản phẩm bày bán gồm:

 • ZAGG: Khi mua Xạc nhanh MOPHIE bạn sẽ được mua Cáp USB- C với giá 0Đ
 • HUAWEI: Khi mua tại nghe BLUETOOTH Huawei bạn sẽ được mua ốp bảo vệ với giá 0đ
 • SOME BY MI: Khi mua sữa tấm Some By Mi bạn sẽ được mua 01 nước hoa hồng với giá 0Đ
 • ANNA: Khi mua Gọng kính mắt Anna bạn sẽ được mua kính mát thời trang với giá 0Đ
 • BRITA: Khi mua Bình nước lọc Brita bạn sẽ được mua bình lọc nước với giá 0Đ
 • BASEUS: Khi mua tai nghe Baseus bạn sẽ được mua túi Baseus với giá 0Đ
back to menu ↑

Hộp quà bí mật

Shopee 13

Bắt đầu từ ngày 08-11/11 đến với Shopee bạn sẽ có ngay cơ hội để tham gia chương trình Hộp Quà Thần Kỳ. Khi tham gia chương trình hộp quà thần kỳ này thì 100% người chơi đều sẽ trúng thưởng. Giá trị giải thưởng cụ thể như sau:

 • Voucher lên đến 111K vào mỗi ngày.
 • Quay lại vào ngày 11/11 vào 3 khung giờ: 9H – 12H và 18H để có cơ hội nhận được siêu Voucher lên đến 1.111K

Cách nhận giải: Mỗi khách hàng khi mở bao lì xì sẽ nhận được ngẫu nhiên một trong các giải thưởng trên. Trong trường hợp nhận được voucher hoặc xu, khách hàng sẽ nhận được thông báo tại mục Thông báo > Shopee Giải trí, đồng thời giải thưởng sẽ được tự động lưu vào ví.

back to menu ↑

KOL Bật mí

Shopee 14

11/11 nên mua gì? Yên tâm vì bạn sẽ chẳng phải nghĩ vì đã có KOL bật mí rồi nè. Đặc biệt đáng nói những sản phẩm mà kol bật mí toàn là Deal hot chỉ dưới 100K thôi nha. Cụ thể các KOL đồng hành và bật mí Deal HOT cho bạn vào 18H ngày 11/11 gồm:

 • Săn Sale cùng Kiều Chinh
 • BELLA Trương cùng bạn lướt Shopee
 • Quỳnh Chi bật mí nên mua gì trên Shopee

Nhớ theo dõi Shopee Live để không bỏ lỡ chương trình này nha!

back to menu ↑

Cách chương trình nổi bật

Các chương trình nổi bật tiếp theo trong dịp Shopee 11.11 gồm:

Ưu đãi từ ShopeePay

Shopee 15

Bắt đầu từ ngày 04-10/11 khi nạp tiền và Ví ShopeePay bạn sẽ có ngay cơ hội để săn Sale rước Voucher lên đến 111K về. Cụ thể cơ cấu giải thưởng như sau:

 • Giải đặc biệt: 5 Voucher giá trị 111K
 • Giải may mắn: 111 voucher giá trị 30K

Để có thể hiểu rõ hơn về cách tham gia chương trình cũng như thể lệ cuộc chơi, bạn có thể Click vào đây nhé.

Gói siêu Voucher

Bắt đầu từ ngày 04-11/11 Shopee sẽ bán gói Siêu Voucher (10 voucher) có giá trị lên đến 340K với giá chỉ từ 1K. Gói 10 voucher này có giá trị cụ thể như sau:

 • 4 mã miễn phí vận chuyển cho đơn hàng 0Đ
 • 4 mã giảm giá tối đa 50k cho đơn hàng từ 0Đ
 • 2 mã hoàn xu tối đa 100K cho đơn hàng từ 150K

Shopee 16

Lưu ý: Gói siêu voucher sẽ được mở bán sớm, tuy nhiên nó chỉ có hiệu lực từ 00H00 đến 23H59 ngày 11/11 thôi bạn nhé.

Muốn mua gói Siêu voucher 1K thì vào link này nha: https://bgg.zone/CaU

Siêu phẩm đại chiến

Shopee 17

Bắt đầu từ ngày 03-11/11 đến với Shopee bạn sẽ có tham gia chương trình Siêu phẩm đại chiến. Khi tham gia chương trình này bạn có ngay cơ hội để VOTE sản phẩm hàng hiệu để trúng ngay voucher lên đến 1 triệu đồng đó nha.

Cụ thể cách chơi cùng các sản phẩm mà bạn được quyền VOTE bạn có thể tham khảo thêm tại link này nha: https://bgg.zone/GReE

back to menu ↑

Sắc màu tương lai

Shopee 18

Bắt đầu từ 8H30 – 10H ngày 10.11 chương trình Livestream Sắc Màu Tương Lai sẽ bắt đầu diễn ra trên Shopee Live. Xem Livestream này ngoài cơ hội được trò chuyện với những người nổi tiếng. Bạn còn có cơ hội phá đảo kho xu địa chấn để lấy được rất nhiều voucher đó nhé.

Cụ thể cách chơi cùng thể lệ chương trình bạn có thể xem tại link này nha: https://bgg.zone/qIRP

back to menu ↑

Ưu đãi từ đối tác ngân hàng

Shopee 19

Duy nhất trong ngày 11/11 các ngân hàng đối tác của Shopee cũng tung ra mức ưu đãi giảm sâu. Cụ thể mức ưu đãi đó giảm sâu lên đến 350K đó bạn. Những ngân hàng đối tác tham gia bạn có thể để ý ở hình trên nhé.

Như vậy là mình đã vừa chia sẻ xong những chương trình sẽ có trong dịp Shopee 11.11 này rồi. Bạn thấy chương trình khuyến mãi lần này mà Shopee mang đến thế nào? Có hấp dẫn không? Nếu thấy hấp dẫn hãy chuẩn bị kỹ càng Thóc Lúa Ngô Khoai để chiến cùng thầy trò Pak thôi nào. Bloggiamgia.vn chúc bạn HỐT trọn Deal ngon trong dịp siêu sale này nhé!

Theo dõi chúng tôi:

Có thể bạn quan tâm

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Blog Giảm Giá