Mã giảm giá Grab, Coupon khuyến mãi GrabBike, GrabCar, GrabTaxi

Tổng hợp mã giảm giá Grab mới nhất, mã khuyến mãi GrabBike, GrabCar, GrabTaxi được cập nhật liên tục hàng ngày. Sử dụng các mã khuyến mãi Grab để gọi xe GrabBike, GrabCar, GrabTaxi với giá rẻ nhất. Các mã khuyến mãi Grab được cập nhật thường xuyên, nếu bạn thường sử dụng Grab để di chuyển thì đừng quên lưu trang này lại và ghé thăm thường xuyên, lấy mã giảm giá Grab để gọi xe tiết kiệm nhất nhé.

Tổng hợp mã giảm giá Grab mới nhất trong tháng

Mã giảm giá Grabbike

Giảm 30K
Mã giảm giá Grab giảm 30K cho tất cả các Dịch Vụ Grab
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 1 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 30.000đ
Ngày hết hạn: 17/02/2019
Khuyến mãi: Giảm 30K
Áp dụng cho: Áp dụng cho tất cả các Dịch Vụ Grab (trừ GrabFood)
Giảm 30%
Mã giảm giá Grab ưu đãi 30% cho chuyến Grab có điểm đón/ đến Aeon Bình Tân, Tân Phú, Bình Dương, Hà Nội
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 12 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 30.000đ
Ngày hết hạn: 28/02/2019
Khuyến mãi: Giảm 30%
Áp dụng cho: Áp dụng cho chuyến Grab có điểm đón/ đến Aeon Bình Tân, Tân Phú, Bình Dương, Hà Nội
Giảm 50K
Mã giảm giá Grab giảm 50K x 20 chuyến Grab
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 73 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 30/04/2019
Khuyến mãi: Giảm 50K
Áp dụng cho: Áp dụng cho tất cả các dịch vụ Grab, chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo với phiên bản App mới nhất,
Mã giảm giá Grab ưu đãi 4 chuyến Grab (50.000đ/chuyến) cho khách hàng lần đầu tiên thanh toán qua GrabPay by Moca
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn hiệu lực
Xem Chi Tiết
Giảm 20K
Mã giảm giá Grab giảm 20K cho tất cả các Dịch Vụ Grab
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 13 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 20.000đ
Ngày hết hạn: 01/03/2019
Khuyến mãi: Giảm 20K
Áp dụng cho: Áp dụng cho tất cả các Dịch Vụ Grab (Trừ GrabFood)
Giảm 50%
Mã giảm giá Grab ưu đãi 50% (tối đa 20.000đ) x 2 chuyến GrabBike đầu tiên tại TP. HCM, Hà Nội, Biên Hòa, Bình Dương
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn hiệu lực
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 20.000đ
Khuyến mãi: Giảm 50%
Áp dụng cho: Áp dụng cho chuyến GrabBike đầu tiên tại TP. HCM, Hà Nội, Biên Hòa, Bình Dương
Giảm 50%
Mã giảm giá Grab ưu đãi 50% (tối đa 15.000đ) x 2 chuyến GrabBike đầu tiên trên toàn quốc
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn hiệu lực
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 15.000đ
Khuyến mãi: Giảm 50%
Áp dụng cho: Áp dụng cho chuyến GrabBike đầu tiên trên toàn quốc
XEM THÊM
back to menu ↑

Mã giảm giá Grabcar

Giảm 30K
Mã giảm giá Grab giảm 30K cho tất cả các Dịch Vụ Grab
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 1 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 30.000đ
Ngày hết hạn: 17/02/2019
Khuyến mãi: Giảm 30K
Áp dụng cho: Áp dụng cho tất cả các Dịch Vụ Grab (trừ GrabFood)
Giảm 30%
Mã giảm giá Grab ưu đãi 30% cho chuyến Grab có điểm đón/ đến Aeon Bình Tân, Tân Phú, Bình Dương, Hà Nội
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 12 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 30.000đ
Ngày hết hạn: 28/02/2019
Khuyến mãi: Giảm 30%
Áp dụng cho: Áp dụng cho chuyến Grab có điểm đón/ đến Aeon Bình Tân, Tân Phú, Bình Dương, Hà Nội
Giảm 50K
Mã giảm giá Grab giảm 50K x 20 chuyến Grab
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 73 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 30/04/2019
Khuyến mãi: Giảm 50K
Áp dụng cho: Áp dụng cho tất cả các dịch vụ Grab, chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo với phiên bản App mới nhất,
Mã giảm giá Grab ưu đãi 4 chuyến Grab (50.000đ/chuyến) cho khách hàng lần đầu tiên thanh toán qua GrabPay by Moca
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn hiệu lực
Xem Chi Tiết
Giảm 50K
Mã giảm giá Grab giảm 50K x 2 chuyến cho dịch vụ GrabCar [Áp dụng cho khách hàng mới]
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 43 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 31/03/2019
Khuyến mãi: Giảm 50K
Áp dụng cho: Áp dụng cho dịch vụ GrabCar
Giảm 20K
Mã giảm giá Grab giảm 20K cho tất cả các Dịch Vụ Grab
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 13 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 20.000đ
Ngày hết hạn: 01/03/2019
Khuyến mãi: Giảm 20K
Áp dụng cho: Áp dụng cho tất cả các Dịch Vụ Grab (Trừ GrabFood)
XEM THÊM
back to menu ↑

Mã giảm giá Grabtaxi

Giảm 30K
Mã giảm giá Grab giảm 30K cho tất cả các Dịch Vụ Grab
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 1 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 30.000đ
Ngày hết hạn: 17/02/2019
Khuyến mãi: Giảm 30K
Áp dụng cho: Áp dụng cho tất cả các Dịch Vụ Grab (trừ GrabFood)
Giảm 30%
Mã giảm giá Grab ưu đãi 30% cho chuyến Grab có điểm đón/ đến Aeon Bình Tân, Tân Phú, Bình Dương, Hà Nội
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 12 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 30.000đ
Ngày hết hạn: 28/02/2019
Khuyến mãi: Giảm 30%
Áp dụng cho: Áp dụng cho chuyến Grab có điểm đón/ đến Aeon Bình Tân, Tân Phú, Bình Dương, Hà Nội
Giảm 50K
Mã giảm giá Grab giảm 50K x 20 chuyến Grab
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 73 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 30/04/2019
Khuyến mãi: Giảm 50K
Áp dụng cho: Áp dụng cho tất cả các dịch vụ Grab, chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo với phiên bản App mới nhất,
Mã giảm giá Grab ưu đãi 4 chuyến Grab (50.000đ/chuyến) cho khách hàng lần đầu tiên thanh toán qua GrabPay by Moca
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn hiệu lực
Xem Chi Tiết
Giảm 20K
Mã giảm giá Grab giảm 20K cho tất cả các Dịch Vụ Grab
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 13 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 20.000đ
Ngày hết hạn: 01/03/2019
Khuyến mãi: Giảm 20K
Áp dụng cho: Áp dụng cho tất cả các Dịch Vụ Grab (Trừ GrabFood)
XEM THÊM
back to menu ↑

Mã giảm giá Grab Express

Giảm 30K
Mã giảm giá Grab giảm 30K cho tất cả các Dịch Vụ Grab
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 1 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 30.000đ
Ngày hết hạn: 17/02/2019
Khuyến mãi: Giảm 30K
Áp dụng cho: Áp dụng cho tất cả các Dịch Vụ Grab (trừ GrabFood)
Giảm 30%
Mã giảm giá Grab ưu đãi 30% cho chuyến Grab có điểm đón/ đến Aeon Bình Tân, Tân Phú, Bình Dương, Hà Nội
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 12 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 30.000đ
Ngày hết hạn: 28/02/2019
Khuyến mãi: Giảm 30%
Áp dụng cho: Áp dụng cho chuyến Grab có điểm đón/ đến Aeon Bình Tân, Tân Phú, Bình Dương, Hà Nội
Giảm 40K
Mã giảm giá Grab giảm 40k x 3 chuyến giao hàng, giao hàng tạm ứng
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 43 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 40.000đ
Ngày hết hạn: 31/03/2019
Khuyến mãi: Giảm 40K
Áp dụng cho: Áp dụng cho dịch vụ giao hàng, giao hàng tạm ứng trên toàn quốc
Giảm 50K
Mã giảm giá Grab giảm 50K x 20 chuyến Grab
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 73 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 30/04/2019
Khuyến mãi: Giảm 50K
Áp dụng cho: Áp dụng cho tất cả các dịch vụ Grab, chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo với phiên bản App mới nhất,
Mã giảm giá Grab ưu đãi 4 chuyến Grab (50.000đ/chuyến) cho khách hàng lần đầu tiên thanh toán qua GrabPay by Moca
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn hiệu lực
Xem Chi Tiết
Giảm 20K
Mã giảm giá Grab giảm 20K cho tất cả các Dịch Vụ Grab
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 13 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 20.000đ
Ngày hết hạn: 01/03/2019
Khuyến mãi: Giảm 20K
Áp dụng cho: Áp dụng cho tất cả các Dịch Vụ Grab (Trừ GrabFood)
XEM THÊM
back to menu ↑

Mã giảm giá Grab Food

Giảm 50%
Mã giảm giá Grab giảm 50% cho Đơn Hàng GrabFood
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 12 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 80.000đ
Ngày hết hạn: 28/02/2019
Khuyến mãi: Giảm 50%
Áp dụng cho: Áp dụng cho Đơn Hàng GrabFood
Giảm 30K
Mã giảm giá Grab giảm 30K cho Đơn Hàng GrabFood từ 99K
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 12 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 30.000đ
Ngày hết hạn: 28/02/2019
Khuyến mãi: Giảm 30K
Áp dụng cho: Áp dụng cho Đơn Hàng GrabFood từ 99K
Đơn hàng từ: 99.000đ
Giảm 30%
Mã giảm giá Grab ưu đãi 30% cho chuyến Grab có điểm đón/ đến Aeon Bình Tân, Tân Phú, Bình Dương, Hà Nội
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 12 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 30.000đ
Ngày hết hạn: 28/02/2019
Khuyến mãi: Giảm 30%
Áp dụng cho: Áp dụng cho chuyến Grab có điểm đón/ đến Aeon Bình Tân, Tân Phú, Bình Dương, Hà Nội
Giảm 30%
Mã giảm giá Grab ưu đãi 30% cho Đơn Hàng GrabFood
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 12 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 60.000đ
Ngày hết hạn: 28/02/2019
Khuyến mãi: Giảm 30%
Áp dụng cho: Áp dụng cho Đơn Hàng GrabFood từ 60K
Đơn hàng từ: 60.000đ
Giảm 50%
Mã giảm giá Grab giảm 50K cho Đơn Hàng GrabFood từ 149K tại HCM, Hà Nội
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 1 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 17/02/2019
Khuyến mãi: Giảm 50%
Áp dụng cho: Áp dụng cho Đơn Hàng GrabFood tại HCM, Hà Nội trong chương trình khuyến mãi
Đơn hàng từ: 149.000đ
Giảm 50%
Mã giảm giá Grab ưu đãi 50% cho Đơn Hàng GrabFood tại HCM, Hà Nội
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 29 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 17/03/2019
Khuyến mãi: Giảm 50%
Áp dụng cho: Áp dụng cho Đơn Hàng GrabFood tại HCM, Hà Nội trong chương trình khuyến mãi
Giảm 30K
Mã giảm giá Grab ưu đãi 30K cho Đơn Hàng GrabFood từ 99K tại HCM
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 1 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 30.000đ
Ngày hết hạn: 17/02/2019
Khuyến mãi: Giảm 30K
Áp dụng cho: Áp dụng cho Đơn Hàng GrabFood từ 99K tại HCM
Đơn hàng từ: 99.000đ
Giảm 50K
Mã giảm giá Grab giảm 50K x 20 chuyến Grab
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn 73 ngày
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 50.000đ
Ngày hết hạn: 30/04/2019
Khuyến mãi: Giảm 50K
Áp dụng cho: Áp dụng cho tất cả các dịch vụ Grab, chỉ áp dụng cho khách hàng nhận được thông báo với phiên bản App mới nhất,
Mã giảm giá Grab ưu đãi 4 chuyến Grab (50.000đ/chuyến) cho khách hàng lần đầu tiên thanh toán qua GrabPay by Moca
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn hiệu lực
Xem Chi Tiết
Giảm 50K
Mã giảm giá GrabFood giảm 50K cho đơn 100K áp dụng cho GrabFood tại Tp.HCM
Đã xác nhận
 Được yêu thích
 Còn hiệu lực
Xem Chi Tiết
Giảm tối đa: 50.000đ
Khuyến mãi: Giảm 50K
Áp dụng cho: Áp dụng cho GrabFood tại Tp.HCM
Đơn hàng từ: 100.000đ
XEM THÊM

Giới thiệu về Grab

Grab là một dịch vụ trung gian kết nối người dùng đang cần đi xe (taxi hoặc xe ôm) với những người có xe và đang cần tìm khách đi xe. Vì tận dụng tài xế đang trong thời gian rỗi nên giá dịch vụ của Grab cũng rẻ hơn khá nhiều so với sử dụng taxi truyền thống. Trước đây Grab và Uber là 2 dich vụ canh tranh nhau, tuy nhiên từ đầu tháng 4/2018 Grab chính thức mua lại Uber ở Đông Nam Á và trở thành dịch vụ gọi xe lớn nhất tại đây. Grab hiện đang có các dịch vụ Grabbike (xe ôm công nghệ), GrabCar (xe 4 chỗ hoặc 7 chỗ), GrabTaxi ( taxi có đăng ký hợp tác với Grab để gọi xe), GrabExpress (giao hàng băng grab), GrabShare (đi chung xe Grab).

Grab hoạt động như thế nào

Nếu muốn đặt một chuyến xe Grab để đi lại, trước hết điện thoại của bạn cần được cài đặt ứng dụng Grab trước đã. Bạn có thể tải về từ Appstore nếu dùng iPhone/ipad hoặc từ Google Play nếu dùng điện thoại chạy hệ điều hành Android. Bạn cũng có thể quét QR code dưới đây để cài đặt. Khi mở ra ứng dụng Grab, ứng dụng này ngay lập tức định vị vị trí của bạn. Bạn chỉ cần chọn Điểm Đến, sau đó lựa chọn phương tiện Grab (Grabbike, GrabCar, GrabTaxi). Lúc này Grab sẽ hiển thị chi phí mà bạn phải thanh toán, bạn đồng ý với chi phí này thì ấn đặt xe, tài xế ở gần bạn nhất sẽ liên hệ với bạn để đến đón bạn. Ngoài việc tiện dụng để đặt xe thì bạn cũng có thể đánh giá tài xế sau khi kết thúc chuyến xe, với những tài xe vi phạm quy tắc ứng xử của Grab thì tài xe ngay lập tức bị chấm dứt hợp đồng vĩnh viễn với Grab, vì vậy đa số các tài xế của Grab rất nhiệt tình và vui tính. Mã giảm giá Grab

Hướng dẫn sử dụng mã giảm giá Grab

Bạn có thể truy cập Blog Giảm Giá để cập nhật các mã giảm giá và chương trình khuyến mãi mới nhất của Grab. Mỗi tuần Grab đều ra các mã giảm giá mới, nếu tuần này các mã đã hết lượt thì các bạn cứ quay lại vào thứ 2 đầu tuần để lấy mã nhé. Grab là dịch vụ gọi xe giá rẻ nhưng bạn còn có thể tiết kiệm được nhiều hơn khi nhập mã khuyến mãi Grab, mặc dù vậy rất nhiều người không biết chỗ nhập mã khuyến mãi của Grab ở đâu. Dưới đây Blog Giảm Giá sẽ hướng dẫn bạn nhập mã giảm giá Grab nhé

B1) Đăng ký và đăng nhập tài khoản Grab

Sau khi tải ứng dụng Grab bạn cần đăng ký 1 tài khoản Grab để sử dụng dịch vụ, bạn nên đăng ký bằng số điện thoại, sau đó nhập cả email vào để nhận được những khuyến mãi Grab qua email nhé

B2) Truy cập ứng dụng Grab, chọn mục Grab Rewards

Tại GrabRewards bạn cũng có thể đổi điểm tích luỹ thành coupon, mã giảm giá tại các trang mua sắm hay dịch vụ khác.

B3) Nhập mã khuyến mãi Grab

Mã giảm giá Grab Sau khi nhập mã, giá trị của mã và hạn sử dụng sẽ hiện ra, bạn nhấn nút “Sử dụng bây giờ” để đặt xe

Lưu ý:

  • Mã giảm giá Grab phải được nhập trước khi nhấn đặt xe, nếu bạn đã nhấn đặt xe thì không thể nhập được mã giảm giá nữa
  • Mỗi mã khuyến mãi Grab sẽ áp dụng cho một số “cuốc” xe liên tục, thường mã giảm càng nhiều thì áp dụng càng ít chuyến liên tục. Bạn hay cân nhắc lựa chọn mã khuyến mãi phù hợp và có lợi nhất
  • Số lượng mã giảm giá Grab có hạn, mã cũng áp dụng cho Grab tuỳ từng khu vực, bạn vui lòng click nút “Chi Tiết” ở mỗi coupon để biết chi tiết nhất nhé

Chúc bạn có những chuyến đi vui vẻ và tiết kiệm nhé Nếu bạn là tín đồ mua sắm online, đừng quên ghé Blog Giảm Giá lấy mã giảm giá Lazada, Tiki, Adayroi, Shopee… để mua hàng rẻ hơn nhé, ngoài ra bạn cũng có thể so sánh giá các sản phẩm để lựa chọn nơi mua hàng rẻ nhất và uy tín nhất
Mã giảm giá Grab, Coupon khuyến mãi GrabBike, GrabCar, GrabTaxi
5 sao / 7 votes

      Login/Register access is temporary disabled