Mã giảm giá Traveloka mới nhất tháng 5/2022

Traveloka cũng là ứng dụng đặt phòng khách sạn và đặt vé máy bay khá nội tiếng. Traveloka thường xuyên tung mã giảm giá đặc biết là vào các ngày lễ, giúp bạn đặt phòng khách sạn tiết kiệm kha khá đấy

 

Giảm 10%
Ưu đãi đặt phong khách sạn giảm max 500K đơn từ 1.5 triệu ...Chi Tiết
Giảm 6%
Ưu đãi đặt phong khách sạn giảm max 200K đơn từ 500K ...Chi Tiết
Giảm 5%
Ưu đãi đặt vé máy bay giảm max 200K đơn từ 2 triệu ...Chi Tiết
Giảm 5%
Ưu đãi đặt vé máy bay giảm max 100K đơn từ 1.5 triệu ...Chi Tiết
Giảm 5%
Ưu đãi đặt vé máy bay giảm max 500K đơn từ 6 triệu ...Chi Tiết
Giảm 5%
Ưu đãi đặt vé máy bay giảm max 150K đơn từ 2 triệu ...Chi Tiết
Giảm 100K
Ưu đãi đặt vé tại Xperience Giảm đến 100K ...Chi Tiết
Giảm 8%
Ưu đãi đặt vé tại Xperience nội địa đơn từ 1.6 triệu Giảm max 300K ...Chi Tiết
Giảm 100K
12H - 13H từ 25/05: Ưu đãi đặt vé tại Xperience nội địa đơn từ 1 triệu ...Chi Tiết
Giảm 40%
10H - 12H từ 25/05: Du lịch quôc tế giảm đến 40% ...Chi Tiết
Giảm 8%
Ưu đãi đặt vé tại Xperience giảm max 120K đơn từ 1 triệu ...Chi Tiết
Giảm 5%
Ưu đãi đặt vé máy bay giảm max 200K đơn từ 3 triệu ...Chi Tiết
Giảm 8%
Ưu đãi đặt phong khách sạn giảm max 300K đơn từ 1.2 triệu ...Chi Tiết
Giảm 5%
Ưu đãi đặt vé tại Xperience giảm max 100K đơn từ 300K ...Chi Tiết
Giảm 200K
Ưu đãi các dịch vụ trên Traveloka thanh toán qua thẻ JCB Bản Việt đơn từ 2Tr ...Chi Tiết
Giảm 100K
Ưu đãi đặt vé Xperience thanh toán qua thẻ Citibank đơn từ 500K ...Chi Tiết
Giảm 250K
Ưu đãi đặt khách sạn thanh toán qua thẻ Citibank đơn từ 2Tr ...Chi Tiết
Giảm 250K
Ưu đãi đặt vé máy bay thanh toán qua thẻ Citibank đơn từ 2Tr ...Chi Tiết
Giảm 200K
Ưu đãi đặt vé Xeperience thanh toán qua thẻ VIB đơn từ 2Tr ...Chi Tiết
Giảm 200K
Ưu đãi đặt khách sạn thanh toán qua thẻ VIB đơn từ 2Tr ...Chi Tiết
Giảm 200K
Ưu đãi đặt vé máy bay thanh toán qua thẻ VIB đơn từ 2Tr ...Chi Tiết
Giảm 6%
Ưu đãi đặt vé máy bay dành cho khách hàng mới, giảm max 150K đơn từ 1.5 triệu ...Chi Tiết
Giảm 10%
Ưu đãi đặt vé Xperience dành cho khách hàng mới ...Chi Tiết
Giảm 8%
Ưu đãi đặt khách sạn dành cho khách hàng mới, giảm max 200K ...Chi Tiết
Voucher 500K
Áp dụng khi mở thẻ VIB Online Plus 2in1 ...Chi Tiết
Blog Giảm Giá