Shopee 9.9: Hé lộ voucher 99K, 999K, 100K, cùng list deals ngon

Chia sẻ bài viết

Khó khăn hiện tại có thể làm nhịp sống của bạn chận lại. Nhưng nó làm sao có thể ngăn nổi những bước chân của những kẻ cuồng si khi biết Siêu hội mua sắm Shopee 9.9 sắp đến? Đặc biệt khi thấy Shopee 9.9 này có: “Xế Xịn”, Voucher khủng, quà to đang chờ. Thời khắc ấy! Khó khăn trước mắt có là gì. Đại dịch to to thì việc săn Sale ở Shopee sẽ là niềm vui nho nhỏ để chúng ta xua tan bao âu lo. Vì thế để mọi muộn phiền có thể tan biến. Hãy dành chút thời gian đến với bài viết dưới đây để cùng mình tham khảo qua niềm vui nhỏ nhỏ mà Shopee sẽ mang đến trong dịp 9.9 lần này nhé.

? Tiết lộ sớm mã Shopee 9.9

? Chính sách miễn phí vận chuyển 09/09:

► 0h, 9h, 12h, 15h, 18h, 21h: Lưu mã freeship 0Đ tối đa 15k trên banner tại đây: https://bgg.zone/oqrdLO

► Lưu trên banner mã freeship 50% tối đa 30K: https://bgg.zone/haGd

► Lưu thêm các mã MPVC khác: https://bgg.zone/0Y2L

► MPVC toàn sàn từ 99k

► Số lượt mã freeship được dùng tối đa ngày 9/9 là: 23 lượt/ngày và 23 lượt/tuần

.

A. Các mã phải vào lưu trước trên banner để dùng ngay vào ngày 9.9:

⭐️ 1. Link banner Săn deal tiền triệu: https://bgg.zone/3Uln

► Từ 0H – 24H ngày 07/09: Lưu trên banner mã giảm 999k đơn từ 3 triệu cho ngành Điện tử (dùng ngay lúc 0H ngày 9.9)

► Từ 0H – 24H ngày 08/09: Lưu trên banner mã giảm 999k đơn từ 3 triệu cho nhóm 5 ngành Tiêu dùng (dùng ngay lúc 0H ngày 9.9)

► 0H ngày 09/09: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 999k đơn từ 3 triệu cho toàn sàn Shopee

► 0H ngày 09/09: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 9% tối đa 999K đơn từ 5 triệu cho Điện tử công nghệ

► 0H ngày 09/09: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 10% tối đa 99k cho các ngành hàng Thời trang, tiêu dùng, đời sống, công nghệ, hàng quốc tế

.

⭐️ 2. Link banner Siêu sale voucher: https://bgg.zone/OkD

► 0h ngày 07.09: lưu trước trên banner mã 99NAF0HD giảm 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H ngày 9.9)

► 9h ngày 07.09: lưu trước trên banner mã 99NAF9HE giảm 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H ngày 9.9)

► 12h ngày 07.09: lưu trước trên banner mã 99NAF12HF giảm 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee (dùng ngay lúc 0H ngày 9.9)

► 0H, 9H, 12H, 15H, 18H ngày 09/09: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 19k đơn từ 19k toàn sàn Shopee

► 0H, 9H, 12H ngày 09/09: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 10% tối đa 99k đơn từ 250k toàn sàn Shopee

.

⭐️ 3. Link banner Đón chờ siêu sale: https://bgg.zone/LFHZgk

► 21h ngày 8/9: Lưu trên banner mã hoàn 15% tối đa 99k đơn từ 150k toàn sàn Shopee

► 21h30 ngày 8/9: Lưu trên banner mã hoàn 15% tối đa 199k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 22h ngày 8/9: Lưu trên banner mã hoàn 15% tối đa 199k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 22h30 ngày 8/9: Lưu trên banner mã hoàn 15% tối đa 299k đơn từ 1 triệu toàn sàn Shopee

► 23h ngày 8/9: Lưu trên banner mã hoàn 15% tối đa 299k đơn từ 1 triệu toàn sàn Shopee

► 23h30 ngày 8/9: Lưu trên banner mã hoàn 15% tối đa 399k đơn từ 2 triệu toàn sàn Shopee

.

B. Các mã phải lưu trên banner + dùng ngay vào ngày 9/9:

⭐️ 1. Link banner ưu đãi đối tác 1: https://bgg.zone/eF48UO

► 0h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k cho Điện tử công nghệ

► 9h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k cho nhóm 5 ngành Tiêu dùng

► 12h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k cho nhóm ngành Thời trang

► 18h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k cho nhóm 4 ngành Đời sống

.

⭐️ 2. Link banner ưu đãi đối tác 2: https://bgg.zone/N50Wa

► 0h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k cho Điện tử công nghệ

► 9h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k cho nhóm 5 ngành Tiêu dùng

► 12h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k cho nhóm ngành Thời trang

► 18h: Lưu trên banner + dùng ngay mã giảm 99k đơn từ 99k cho nhóm 4 ngành Đời sống

.

C. Các mã nhập tay có hiệu lực vào ngày 9.9:

⭐️ 1. Mã toàn sàn Shopee – Khung giờ săn sale:  

► 0h: 99HUNT999K0HA giảm 999k đơn từ 5 triệu toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/E79QID

► 0h30: 99HUNT999K0HB giảm 999k đơn từ 5 triệu toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/bfiR

► 1h: 99HUNT999K0HC giảm 999k đơn từ 5 triệu toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/1w2

► 1h30: 99HUNT999K0HD giảm 999k đơn từ 5 triệu toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/LkefMd

► 9h: 99HUNT99K9H giảm 50% tối đa 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/t1v7

► 12h: 99HUNT99K12H giảm 50% tối đa 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/1vxwe

► 15h: 99HUNT99K15H giảm 50% tối đa 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/JwD

► 18h: 99HUNT99K18H giảm 50% tối đa 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/leSV4

► 21h: 99HUNT99K21H giảm 50% tối đa 99k đơn từ 99k toàn sàn Shopee. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/1WXOMK

.

⭐️ 2. Mã áp dụng toàn sàn Shopee lọc tài khoản theo hệ đuôi 0 và 1:

️ Lưu ý: Nhiều mã Shopee sẽ chia làm 2 và lọc theo tài khoản (lọc user) chỉ khác nhau ký tự cuối 0 hoặc 1. Bạn bấm vào list sản phẩm áp mã tương ứng bên dưới để kiểm tra mình dùng được mã đuôi nào nhé. Nếu báo: “Rất tiếc! Bạn chưa đạt đủ điều kiện để sử dụng voucher này” nghĩa là bạn không dùng được mã  đuôi đó mà sẽ dùng được mã đuôi còn lại nhé!

? List sản phẩm áp dụng được mã đuôi 0: https://bgg.zone/d0j4

? List sản phẩm áp dụng được mã đuôi 1: https://bgg.zone/KSENT

 

► 0h: 99EBV20K0 hoặc 99EBV20K1 hoàn 20k đơn từ 99k toàn sàn Shopee

► 0h: 99EBV100K0 hoặc 99EBV100K1 hoàn 10% tối đa 100k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 0h: 99EBV70K0 hoặc 99EBV70K1 hoàn 9% tối đa 70k đơn từ 300k (Mall)

 

► 0h: 99GIAM70K0H0 hoặc 99GIAM70K0H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 9h: 99GIAM70K9H0 hoặc 99GIAM70K9H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 12h: 99GIAM70K12H0 hoặc 99GIAM70K12H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 15h: 99GIAM70K15H0 hoặc 99GIAM70K15H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 18h: 99GIAM70K18H0 hoặc 99GIAM70K18H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

► 21h: 99GIAM70K21H0 hoặc 99GIAM70K21H1 giảm 7% tối đa 70k đơn từ 500k toàn sàn Shopee

 

► 0h: 99HOAN20K0H0 hoặc 99HOAN20K0H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 9h: 99HOAN20K0H0 hoặc 99HOAN20K9H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 12h: 99HOAN20K0H0 hoặc 99HOAN20K12H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 15h: 99HOAN20K0H0 hoặc 99HOAN20K15H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 18h: 99HOAN20K0H0 hoặc 99HOAN20K18H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

► 21h: 99HOAN20K0H0 hoặc 99HOAN20K21H1 hoàn 20k đơn từ 50k toàn sàn Shopee

 

► 0h: 99HOAN50K0H0 hoặc 99HOAN50K0H1 hoàn 10% tối đa 50k đơn từ 250k toàn sàn Shopee

► 9h: 99HOAN50K0H0 hoặc 99HOAN50K9H1 hoàn 10% tối đa 50k đơn từ 250k toàn sàn Shopee

► 12h: 99HOAN50K0H0 hoặc 99HOAN50K12H1 hoàn 10% tối đa 50k đơn từ 250k toàn sàn Shopee

► 15h: 99HOAN50K0H0 hoặc 99HOAN50K15H1 hoàn 10% tối đa 50k đơn từ 250k toàn sàn Shopee

► 18h: 99HOAN50K0H0 hoặc 99HOAN50K18H1 hoàn 10% tối đa 50k đơn từ 250k toàn sàn Shopee

► 21h: 99HOAN50K0H0 hoặc 99HOAN50K21H1 hoàn 10% tối đa 50k đơn từ 250k toàn sàn Shopee

.

⭐️ 3. Mã 50% cho các ngành hàng:

► 0h: 99EBV99KFM hoàn 50% tối đa 99k đơn từ 99k cho 5 ngành Tiêu dùng. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/MnNk6

► 0h: 99EBV99KEL hoàn 50% tối đa 99k đơn từ 99k cho Điện tử công nghệ. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/0o0fh

► 0h: 99EBV99KFA hoàn 50% tối đa 99k đơn từ 99k cho các ngành Thời trang. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/tvaUW

► 0h: 99EBV99KLS hoàn 50% tối đa 99k đơn từ 99k cho cho 4 ngành Đời sống. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/3SxP

► 0h: 99EBV99KCB hoàn 50% tối đa 99k đơn từ 99k cho Hàng quốc tế. List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/nj5lQL

.

D. Ưu đãi cho các ngành hàng:

⭐️ 1. Nhóm 5 ngành Tiêu dùng (Sức khỏe sắc đẹp, Bách hóa online, Mẹ bé, Giặt giũ, Thú cưng): https://rutgon.me/moJsUw

► 0h: 99FMCGSALE giảm 8% tối đa 100k đơn từ 500k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/fmR

► 0h: 99FMCGSALE1 giảm 10% tối đa 40k đơn từ 250k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/h9wK

.

⭐️ 2. Nhóm Điện tử công nghệ: https://rutgon.me/moN7Va

► 0h: 99ELSALE hoàn 7% tối đa 500k đơn từ 300k  (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/jnSawu

► 0h: 99ELSALE1 giảm 5% tối đa 1 triệu đơn từ 3 triệu (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/oeJA

.

⭐️ 3. Nhóm các ngành Thời trang:

► 0h: 99FASHIONSALE hoàn 10% tối đa 30k đơn từ 99k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/rwfNw

► 0h: 99FASHIONSALE1 giảm 10k đơn từ 50k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/1L2

.

⭐️ 4. Nhóm 4 ngành Đời sống (Nhà cửa đời sống, Xe & phụ kiện, Đồ chơi, Nhà sách online): https://rutgon.me/moyHFa

► 0h: 99LIFESALE giảm 10% tối đa 100k đơn từ 99k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/Nz7fhk

► 0h: 99LIFESALE1 giảm 10% tối đa 15k đơn từ 50k (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/Qlp

.

⭐️ 5. Hàng quốc tế:

► 0h: 99CBSALE giảm 12% tối đa 100K đơn từ 150K (thêm lượt lúc 9h, 12h, 15h, 18h, 21h). List sản phẩm áp mã: https://bgg.zone/M9jbax

⏳ Đang cập nhật liên tục từ nay đến trước 0H ngày 9.9… Bạn nên lưu bài viết này để vào xem các mã sẽ được bổ sung mỗi ngày nhé.

==================

? Tiết lộ một số nội dung hot nhất Shopee 9.9

Lịch săn Sale đáng nhớ

Shopee 9.9

Những mốc thời gian mà bạn cần nhớ nếu quyết định đến và săn Sale trong dịp Shopee 9.9 gồm:

Bắt đầu từ ngày 2-8/9:

 • Ngày 2-3/9: Siêu voucher toàn sàn: Hoàn đến 100k Xu
 • Ngày 4/9: Siêu voucher tiêu dùng + Freeship: Hoàn đến 99k Xu + Freeship cho đơn từ 0đ
 • Ngày 5/9: Siêu voucher điện tử: Hoàn đến 99k Xu
 • Ngày 6/9: Siêu voucher thời trang + Hoàn xu Xtra: Hoàn đến 50%
 • Ngày 7/9: Siêu voucher đời sống + ShopeePay: Hoàn đến 99k Xu
 • Ngày 8/9: Lưu Voucher trước giờ G

Duy nhất ngày 9/9:

0H – 2H:

 • Săn mã Freeship đơn 0đ
 • Săn voucher giảm đến 999k
 • Săn Deal khủng lúc nửa đêm

9H:

 • Săn mã Freeship đơn 0đ
 • Săn voucher 50%, giảm đến 99K
 • Săn voucher giảm 9% tối đa 999K cho đơn từ 5 triệu
 • Siêu Sale hàng hiệu giảm đến 50%

10H:

 • Săn voucher bất ngờ giảm đến 99k

12H: 

 • Săn mã Freeship đơn 0đ
 • Săn voucher 50%, giảm đến 99K
 • Nữa ngày giảm nữa giá

15H: 

 • Săn mã Freeship đơn 0đ
 • Săn voucher 50%, giảm đến 99K
 • Săn hàng quốc tế mua 2 tặng 1

16H:

 • Voucher bất ngờ giảm đến 20k

18H: 

 • Săn mã Freeship đơn 0đ
 • Săn voucher 50%, giảm đến 99K
 • Top Deal xịn với các sản phẩm thuộc “TrangdingNow”

19H:

 • Xem LIVE để có cơ hội nhận xế hộp cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn

21H: 

 • Săn mã Freeship đơn 0đ
 • Săn voucher 50%, giảm đến 99K
 • Gì cũng rẻ chỉ đồng giá từ 199k, 99k, 9k
back to menu ↑

Cơn mưa voucher

Shopee 3

Nếu bạn vào trang chính của chương trình Shopee 9.9 bạn sẽ thấy có banner như hình trên. Và nếu như thường lệ, việc của bạn là bấm vào nút Nhắc tôi để khi nào mã lên thì bạn vào banner để lưu sau đó sử dụng và lúc 0H ngày 9.9.

Nhưng khi bạn đã đọc bài của Bloggiamgia thì mọi chuyện không chỉ có vậy. Nếu bạn làm như vậy thì rất khó ăn được loại mã này. Vì chúng là dạng nhập tay, tức là bạn có thể nhập ký tự mã để áp dụng mà không cần bấm Lưu trên banner.

Dưới đây là những mã có trong chương trình Cơn mưa voucher:

 • Mã 99EBV20K0 Hoàn xu 100% tối đa 20K xu cho đơn từ 99K, áp dụng toàn sàn
 • Mã 99EBV20K1 Hoàn xu 100% tối đa 20K xu cho đơn từ 99K, áp dụng toàn sàn
 • Mã 99EBV100K0 Hoàn xu 10% tối đa 100K cho đơn hàng từ 500K, áp dụng toàn sàn
 • Mã 99EBV100K1 Hoàn xu 10% tối đa 100K cho đơn hàng từ 500K, áp dụng toàn sàn
 • Mã 99EBV70K0 Hoàn xu 9% tối đa 70K cho đơn hàng từ 300K, áp dụng toàn sàn
 • Mã 99EBV70K1 Hoàn xu 9% tối đa 70K cho đơn hàng từ 300K, áp dụng toàn sàn
 • Mã 99EBV99KFM Hoàn xu 50% tối đa 99K cho đơn hàng từ 99K, áp dụng cho hàng tiêu dùng
 • Mã 99EBV99KEL Hoàn xu 50% tối đa 99K cho đơn hàng từ 99K, áp dụng cho ngành hàng điện tử
 • Mã 99EBV99KFA Hoàn xu 50% tối đa 99K cho đơn hàng từ 99K, áp dụng cho ngành hàng thời trang
 • Mã 99EBV99KLS Hoàn xu 50% tối đa 99K cho đơn hàng từ 99K, áp dụng cho ngành hàng đời sống
 • Mã 99EBV99KCB Hoàn xu 50% tối đa 99K cho đơn hàng từ 99K, áp dụng cho hàng quốc tế

Làm thế nào để săn được?

Nếu bạn là dân chơi hệ Shopee thì có lẽ không cần đọc đoạn này đâu. Nhưng nếu bạn là người mới thì làm theo các bước sau nha:

 • Đừng lưu trước những voucher kia vào tài khoản Shopee của bạn. Lưu trước là rất khó săn đó!
 • Hãy chọn trước sản phẩm cần mua vào giỏ hàng và đảm bảo sản phẩm đó có hỗ trợ voucher. Muốn kiểm tra xem sản phẩm bạn cần mua có hỗ trợ voucher không thì đem mã lưu vào một tài khoản phụ (không dùng để săn) sau đó bấm Dùng ngay rồi chọn sản phẩm.
 • Học cách sử dụng Auto Click để săn mã Shopee bằng cách đọc bài viết này.
 • Đêm 8.9 thức để săn thôi!

Lưu ý: Auto Click chỉ có hiệu quả với Android thôi nha bạn. Nếu dùng iOS thì bạn cứ lưu trên banner rồi nhanh tay sử dụng vào lúc 0H ngày 9.9.

back to menu ↑

Săn voucher trước giờ G

Shopee 4

Bắt đầu từ 21H ngày 8.9 rất nhiều voucher trước giờ G sẽ bắt đầu xuất hiện. Các voucher này sẽ được mở mới mỗi 30 phút. Cụ khung giờ kèm theo giá trị voucher như sau:

 • 21H: Hoàn đến 99K Xu
 • 21H30: Hoàn đến 199K Xu
 • 22H: Hoàn đến 199K Xu
 • 22H30: Hoàn đến 299K Xu
 • 23H: Hoàn đến 299K Xu
 • 23H30: Hoàn đến 399K Xu

Như mọi lần khuyến mãi trước thì voucher trước giờ G là sẽ loại lưu trên banner nha bạn. Tức là bạn bắt buộc phải bấm lưu trên banner mới dùng được. Đến giờ lưu thì bạn vào trang này, bấm lưu sau đó chọn sản phẩm rồi nhanh tay sử dụng lúc 0H ngày 9.9 nha!

back to menu ↑

Săn deal tiền triệu – Chẳng sợ đau ví

Nếu bạn đang có ý định mua những sản phẩm có giá trị từ 3 triệu trở lên thì TUYỆT ĐỐI đừng bỏ qua những voucher 999K sẽ được tung ra trong chương trình này.

Cụ thể các voucher trong chương trình Săn deal tiền triệu như sau:

 • Voucher giảm trực tiếp 999K cho đơn hàng từ 3 triệu thuộc ngành hàng Điện tử. Voucher này bạn lưu vào lúc 0H ngày 7.8, sử dụng lúc 0H ngày 9.9.
 • Voucher giảm trực tiếp 999K cho đơn hàng từ 3 triệu thuộc ngành hàng Tiêu dùng. Voucher này bạn lưu vào lúc 0H ngày 8.8, sử dụng lúc 0H ngày 9.9.
 • Voucher giảm trực tiếp 999K cho mọi đơn hàng từ 5 triệu trở lên. Voucher này lưu lúc 0H ngày 9.9 và sử dụng ngay sau khi lưu.
 • Voucher giảm 9% tối đa 999K cho đơn từ 5 triệu. Voucher này bạn lưu và sử dụng ngay vào lúc 9H ngày 9.9

Làm sao để săn được các voucher 999K này?

 • Toàn bộ những voucher trên đều là loại voucher lưu trên banner. Link để lưu trên banner đây nha bạn: https://bgg.zone/k6ev4
 • Tất cả những voucher này đều có hiệu lúc 0H ngày 9.9. Thế nên sau khi lưu xong bạn hãy nhanh tay sử dụng khi nó có hiệu lực nhé!
 • Đặc biệt là voucher giảm trực tiếp 999K cho đơn từ 5 triệu sẽ rất khó ăn. Vì bạn phải vừa lưu vừa phải dùng trong thời gian nhanh nhất. Để săn được loại mã kiểu này, bạn hãy đọc bài hướng dẫn này ngay đi nhé!
back to menu ↑

Bản tin Freeship

Shopee 2

Dịp này mã Freeship cho đơn 0Đ giảm tối đa 15K sẽ được mở mới ở tận 6 khung giờ thay vì chỉ có 1-2 khung giờ như các ngày bình thường bạn nhé. Cụ thể khung giờ mở mới ở dịp Shopee 9.9 này như sau: 0H – 9H – 12H – 15h – 18H –  21H.

Bạn có thể lưu mã Freeship đơn 0Đ tại Link này nhé: http://go.bgg.zone/gxsdgH

Lưu ý:

 • Mã Freeship bạn bắt buộc phải lưu mã trên banner thì mới dùng được.
 • Ngày thường mã này chỉ giảm 10K nhưng đợt này là giảm tối đa 15K
 • Lưu xong thì nên dùng ngay trong khoảng 15 phút đến 1 tiếng. Vì mã có hạn sử dụng nên có thể hết bất kỳ lúc nào sau khi mở mới.
 • Nếu không có nhiều thời gian để săn mã, canh giờ thì bạn cứ yên tâm. Vì lần sale lớn nào Shopee cũng tự động cho vào kho voucher của bạn khá nhiều mã FreeShip đó. Thường là khoảng 3-5 mã!
back to menu ↑

Voucher không thể bỏ lỡ

Shopee 5

Điều mà bạn không thể bỏ lỡ thường là những điều rất quan trọng. Và điều quan trọng mà bạn không thể bỏ lỡ ở dịp Shopee 9.9 là:

 • Từ 0H- 2H: Săn voucher giảm đến 999k (Voucher này sẽ mở mới mỗi 30 phút nhé)
 • Từ 9H- 12H- 15H- 18H- 21H: Săn voucher 50%, giảm đến 99K

Những voucher hoàn xu này hiện tại mình cũng chưa chắc chắn được nó sẽ là dạng lưu banner hay nhập tay. Vì thế tư vấn cách săn cho bạn là điều không thể. Chính vì thế, để không bị bỏ lỡ những voucher quan trọng này bạn nhớ theo dõi các kênh mạng xã hội của mình. Mình sẽ tổng hợp và đăng trước khung giờ mã lên tầm 20 phút cho bạn chuẩn bị. Ví dụ: Mã lên lúc 0H ngày 9/9 thì mình sẽ tổng hợp và đăng vào lúc 23H40 phút này 8/9.

Các kênh mạng xã hội của mình gồm:

Mấy mã dạng này thường có tỷ lệ cạnh tranh nhất định. Vì thế nếu bạn muốn nâng cao khả năng săn mã Shopee, bạn hãy học cách sử dụng Auto Click để săn mã Shopee dần đi nhé. Mình có để link hướng dẫn bên trên rồi đó!

back to menu ↑

Voucher bất ngờ

Shopee 6

10H và 16H trong ngày sale lớn là 2 mốc thời gian tung ra voucher bất ngờ quen thuộc của Shopee rồi. Đợt này sẽ có 2 loại voucher như sau:

 • 10H: Voucher giảm đến 99k
 • 16H: Voucher giảm đến 20k

Theo như những dịp sale trước loại voucher này sẽ là dạng mã nhập tay. Cụ thể bạn không cần phải lưu mã này trên banner, thay vào đó bạn sẽ phải nhập ký tự mã vào ô Shopee Voucher để áp dụng mã luôn. Mà nhập tay thì cứ vài và sử dụng Auto Click để săn cho dễ nha bạn!

back to menu ↑

Chọn số đúng – Trúng xế xịn

Shopee 1

Trò này cực đơn giản, bạn chỉ cần chọn số là bạn đã có ngay cơ hội rinh về một em xế xịn trị giá lên đến 529.000.000đ! Thời gian phát mã dự thưởng quay may mắn sẽ bắt đầu từ 0H – 20/8 đến 12H ngày 9/9. Khi tham gia trò chơi quay số, phần quà mà người may mắn có thể nhận được gồm:

Quà tặng:

 • Tặng 100 Shopee Xu
 • Tặng 200 Shopee Xu
 • Tặng 500 Shopee Xu
 • Tặng 10.000 Shopee Xu
 • Tặng mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số may mắn để có cơ hội trúng 1 trong 2 giải sau:
  • Giải đặc biệt: Xe hơi HONDA CITY giá lên đến 529.000.000đ
  • Giải khuyến khích: Kho voucher chia cho tất cả người dùng có 02 số cuối của mã dự thưởng trùng với 02 số cuối số quay trúng giải đặc biệt.

Cơ hội lớn được tạo ra từ một việc làm đơn giản như vậy thì làm ngay và luôn chứ? Để có thể dễ dàng trở thành người may mắn cuối cùng được sở hữu em xế xịn này. Trước tiên hãy tham khảo thật kỹ thể lệ chương trình đã bạn nhé!

back to menu ↑

Duy nhất 9.9 – Chương trình HOT nhất

1. Thương hiệu xịn – Giá độc quyền

Shopee 7

Riêng ngày 9.9 rất nhiều Deal ngon sẽ xuất hiện cả ngày để bạn tha hồ mà săn. Đặc biệt đáng nói, những Deal ngon này toàn đến từ những thương hiệu xịn – giá thì giảm độc quyền. Cụ thể những thương hiệu Xịn đi kèm với mức giá ngon gồm:

 • Unilever: Bày bán bộ dầu gội đầu giá gốc 493k chỉ với 365k. Xem thêm sản phẩm tại đây nhé.
 • Thương hiệu Lock&Lock: Bày bán bộ 3 hộp cơm giữ nhiệt giá gốc 915k chỉ với 448k. Xem thêm sản phẩm tại đây nhé
 • VIVO  bày bán điện thoại Y20 giá gốc 3.990k chỉ với 2.920k. Xem thêm sản phẩm tại đây nhé
 • Samsung bày bán Tivi giá gốc 3.929k chỉ với 3.440k.
 • PEAK Việt Nam bày bán dày thể thao giá gốc 1.390k chỉ với 699k.
 • PERFECT DYARY bày bán son môi nhưng lỳ giá gốc 700k chỉ với 399k.

2. Deal siêu hời

Shopee 8

Ngoài cơ hội mua được sản phẩm từ thương hiệu xịn sò với mức giá hời. Đến với Shopee 9.9 bạn còn có thêm cơ hội để săn được những phần quà miễn phí cùng những sản phẩm siêu rẻ như:

 • Shopee tặng bạn: 99+ Deal giá 0đ
 • Gì cũng rẻ chỉ từ 1K & 9K

Lưu ý:

 • Số lượng phần quà, cùng sản phẩm giá rẻ có hạn. Vì vậy quyết định săn thì nhớ đến càng sớm càng tốt.
 • Bạn có thể tham khảo danh sách những Deal 1K & Deal 9K tại link này nha: https://bgg.zone/GmWaOLjb01

3. Săn Sale 6 khung giờ

Shopee 9

Riêng ngày 9.9 bạn cứ xác định quên ăn quên ngủ để săn sale đi nhé. Cụ thể 6 khung giờ mà bạn cần nhớ để săn được Deal ngon như sau:

 • 0H00: Sale khủng nhất ngày với voucher lên đến 999k
 • 9H: Siêu Sale hàng hiệu giảm đến 50%
 • 12H: Nữa ngày giảm nữa giá
 • 15H: Săn hàng quốc tế mua 2 tặng 1
 • 18H: Top Deal xịn với các sản phẩm thuộc “TrangdingNow”
 • 21H: Gì cũng rẻ chỉ đồng giá từ 199k, 99k, 9k

Hiện các sản phẩm HOT ở từng khung giờ vẫn chưa được tiết lộ. Vì thế bạn nhớ theo dõi các kênh mạng xã hội mà mình để bên trên. Nhớ là theo dõi trước mỗi khung giờ “Vàng” khoảng 20 phút để không bị bỏ lỡ bất kỳ một Deal ngon nào nhé.

back to menu ↑

Nửa đêm săn Deal khủng

Shopee 10

Bắt đầu từ 0H – 2H ngày 9/9 rất nhiều deal khủng giá sốc sẽ bắt đầu xuất hiện. Cụ thể những deal ngon sẽ xuất hiện như sau:

 • APPLE IPAD AIR 4 10.9 INCH WI- FI 64GB giá gốc 16.990k sẽ được bán với mức giá chỉ 13.190k. Click vào đây để tìm hiểu thêm về sản phẩm nhé.
 • Máy tính bảng Samsung GALAXY TAB A7 giá gốc 4.490k giờ chỉ còn 3.890k. Click vào đây để tìm hiểu thêm về sản phẩm nhé.
 • Kem dưỡng ẩm, kiểm soát nhờn, ngừa mụn EUCERIN. Click vào đây để tìm hiểu thêm về sản phẩm nhé.
 • Kem dưỡng ẩm ngăn ngừa lão hóa OLAY Regenerist Retinol 24 50g giá gốc 549 giảm chỉ còn 385k. Click vào đây để tìm hiểu thêm về sản phẩm nhé.
 • Sách – MUKBANG 1200 từ vựng tiếng Hàn giá gốc 772k giảm chỉ còn 449k. Click vào đây để tìm hiểu thêm về sản phẩm nhé.
 • Đồng hồ nam dây kim loại CASIO A158WA- 1DF giá gốc 815k giảm chỉ còn 599k. Click vào đây để tìm hiểu thêm về sản phẩm nhé.
back to menu ↑

Bảng vàng thương hiệu

Shopee 11

Bắt đầu từ 0H- 2H ngày 9/9 rất nhiều thương hiệu được yêu thích trên Shopee sẽ đồng loạt đưa ra mức giảm giá khủng lên đến 50%. Cụ thể các thương hiệu đi kèm với mức giảm giá như sau:

 • IPHONE: Giảm 30%
 • LG: Siêu Sale 50%
 • P&G: Giảm đến 50%
 • LOCK&LOCK: Giảm đến 50%
 • ADIDAS: Giảm đến 30%
 • PERFECT DIARY: Giảm đến 30%

Các thương hiệu này chỉ giảm đồng loạt trong duy nhất “2 tiếng” từ 0H đến 2H ngày 9.9 thôi nha bạn. Vì thế bạn nhớ để ý căn đúng giờ để không bỏ lỡ Deal ngon nhé!

back to menu ↑

VOTE hàng hiệu 9K

Shopee 12

VOTE hàng hiệu 9k là chương trình nổi bật được chờ đợi nhất trong dịp Shopee 9.9. Chương trình này sẽ bắt đầu từ ngày 1-9/9. Những phần thưởng lớn mà chúng ta sẽ nhận được khi tham gia chương trình này gồm:

 • Mua được những sản phẩm có lượt bình chọn cao nhất với mức giá chỉ từ 9K.
 • Đặc biệt nếu chia sẽ thông báo nhận được tại Minigame chương trình trên Fanpage Shopee và kêu gọi tương tác bạn còn sẽ có thêm cơ hội để trúng được một Voucher 999k nữa đó.

Lưu ý:

 • Bắt đầu từ 1-9/9 bạn đã có quyền vote sản phẩm yêu thích. Các sản phẩm có lượt bình chọn cao nhất sẽ được bán với mức giá 9K trong duy nhất ngày 9.9 thôi nhé.
 • Để có thể tham khảo được nhiều hơn về thể lệ chương trình, cũng như các sản phẩm tham gia bạn nên dành chút thời gian ghé tại đây nhé.

Như vậy mình và bạn đã vừa khám phá qua những chương trình khuyến mãi sẽ diễn ra trong dịp Siêu Sale Shopee 9.9 này rồi. Bạn thấy nó thế nào? Đã đủ lớn, đủ hấp dẫn chưa? Mình thì mình thấy nó không chỉ lớn, không chỉ hấp dẫn mà là siêu siêu lớn, siêu siêu hấp dẫn rồi! Đặc biệt mỗi khi mường tượng được ngồi lên em xế hộp có giá trị khủng lên đến 529.000.000đ niềm hạnh phúc trong mình dường như có thể nhấn chìm luôn cả MỤ COVY luôn ý. Nếu bạn cũng muốn một lần được ngồi lên em xế hộp ấy. Hãy sẵn sàng lên lịch để cùng cạnh tranh công bằng với mình mình đi nhé! Blogiamgia.com chúc bạn săn sale may mắn!

Theo dõi chúng tôi:

Có thể bạn quan tâm

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Blog Giảm Giá